welkom op leefbaarhilversum.nl

Actueel

Terug naar overzicht
Zo luidt de naam van de Nota van Uitgangspunten t.b.v. het Stedenbouwkundig Masterplan voor dit ontwikkelingsproject.


In De Discussie van de Raad op 30 maart j.l. heeft een meerderheid van de fracties positief geadviseerd over de start van dit Masterplan. Dit plan zal worden gemaakt door een extern stedenbouwkundig bureau.
Door de verhuizing t.z.t. van de nieuwe waterzuiveringsinstallatie door Waternet naar een andere locatie op dit terrein van ca. 13 hectare, ontstaat een groot gebied voor de bouw van een nieuwbouwwijk van ca. 600 tot 650 woningen.
De verhuizing van de zuiveringsinstallatie en de daarna volgende grondsanering gaat de gemeente een hoop geld kosten. Die hoge kosten moeten worden terugverdiend door de opbrengst van de nieuwbouw. Het ziet er naar uit dat het project al wordt gestart met een verlies; een heel slecht begin voor zo’n enorm project!

De gemeente wil de grond daarom zo intensief mogelijk laten gebruiken o.a. door hoogbouw en een zeer hoge woningverdichting.
De opzet van het College is om van deze nieuwbouwwijk een pilotproject te maken voor duurzaam bouwen en leven in Anna’s Hoeve. Dat is op zich een mooi plan maar het kost handenvol geld. Het doel is namelijk om de woningen minimaal 80% duurzaam te laten maken; de kosten daarvan gaan minimaal € 10.000 extra per woning bedragen.
De bewoners zouden dan zelf tot 100% duurzaamheid moeten komen; dat zou per woning gemiddeld €30.000 tot €35.000 extra gaan kosten.

In deze moeilijke woningbouwmarkt zijn de kopers waarschijnlijk meer uit op een zo laag mogelijke verkoopprijs, dan op een totaal duurzame en daardoor duur geworden woning. De projectontwikkelaars zullen waarschijnlijk ook niet de extra kosten van 80% duurzaamheid voor hun rekening willen nemen.
Dan is de kans groot dat de gemeente een hoge prijs zou  moeten gaan betalen voor haar mooie milieuprincipes, d.w.z. een lagere grondprijs krijgen van de ontwikkelaars/bouwers. Dat kan dan uitlopen op een tegenvaller van vele miljoenen euro’s. Zo zou de gewenste duurzaamheid nog tot een veel groter verlies voor de gemeente kunnen gaan leiden!

De Rekenkamer heeft een uitstekend rapport uitgebracht over de soms slechte behandeling door de gemeente van grote projecten. Kritiek van de Rekenkamer op de Raad was dat die soms niet meteen in het begintraject kritisch naar de aanpak van het College heeft gekeken.
Leefbaar Hilversum vindt dat die fout bij het grote project Anna’s Hoeve niet meer mag worden gemaakt. De risico’s dat de gemeente weer eens een enorme tegenvaller in een grondexploitatie zal krijgen, lijkt ons al met al bij deze start veel te groot. We zitten midden in een enorme bezuinigingsoperatie; later extra moeten bezuinigen omdat er weer een ontwikkelingsproject miljoenen gaat kosten, is onaanvaardbaar.
Dus: duurzaamheid is mooi, maar dat zullen de toekomstige kopers dan, als ze dat wensen, zelf moeten opbrengen.
Verder is het zo dat de gemeente een Structuurvisie 2030 aan het maken is. Daar moet uiteindelijk in 2012 worden vastgesteld hoe Hilversum er, voor wat betreft het gebruik van de ruimte, uit zou moeten komen te zien.
Nu al blijkt dat er maar heel weinig vrije ruimte zal zijn voor nieuwbouw en meer behoefte aan groen. Het gaat dan maar om ca. 1.000 tot 1.500 starterswoningen en woningen voor ouderen met name levensloopwoningen. Hilversum moet daar dus zuinig zijn op zijn en, waarvan dus al 600 tot 650 in Anna’s Hoeve.
Er is vooral veel behoefte aan starter ruimte en dan vooral goede besluiten nemen over de ontwikkeling van Anna’s Hoeve. Daar gaat Leefbaar Hilversum zich voor inzetten.

Zo heeft het College besloten dat de ontwikkelaars/bouwers veel ruimte krijgen om voor hun zo flexibel mogelijke plannen te kunnen maken. Dat kan niet in het belang van de gemeente en de Hilversummers zijn. De globale uitgangspunten die bekend zijn gemaakt zullen in door de Raad vast te stellen randvoorwaarden moeten worden omgezet. Anders wordt dit ontwikkelingsgebied een planologisch zooitje met een grote kans op zware financiële verliezen. Daar zal Leefbaar Hilversum zich tegen verzetten.

Henk Blok
Verkiezingsprogramma