welkom op leefbaarhilversum.nl

Actueel

Zorgen om de Zorg

VANUIT  DE  WIJKEN  KRIJGEN WIJ VEEL VRAGEN  M.B.T. UW ZORGEN  OM DE AANSTAANDE BEZUINIGINGEN OP DE ZORG IN HILVERSUM.

LEEFBAAR  HILVERSUM  STAAT ALLEREERST VOOR  BLIJVENDE GOEDE ZORG.

M.i.v. 2015 zal in Hilversum door het Rijk, d.w.z. door de landelijke partijen,  tussen de zeven en de tien miljoen Euro’s per jaar bezuinigd worden op de zorg en op de uitkeringen. Die partijen zijn ook vertegenwoordigd in de huidige plaatselijke coalitie van D66, VVD en PvdA.

Wat LEEFBAAR HILVERSUM betreft mag dat bezuinigen in elk geval nooit ten koste gaan van de senioren, de jeugdzorg en de sociaal zwakkeren. De coalitie had eerder en dieper moeten bezuinigen op de eigen begroting. Dat heeft de huidige coalitie laten liggen i.v.m. de a.s. verkiezingen.  LEEFBAAR HILVERSUM heeft zich de afgelopen 4 jaar sterk ingezet voor bezuinigingen op de begroting. Met uw steun en stem willen we dat graag  blijven doen.

Bezuinigen door “BOB”: verder Bezuinigen op de Bureaucratie. Het ambtenarenapparaat kan nog veel efficiënter. Bezuinigen door het opschorten van het uitgeven van grote bedragen bij het miljoenenproject op Anna’s Hoeve.  Deze bezuinigingen schelen al miljoenen.

De nieuwe coalitie moet snel en rigoureus gaan ingrijpen. Die coalitie mag niet de kans krijgen weer een uitvlucht te zoeken door de OZB  weer en dan flink te gaan verhogen. De taxaties dalen al jaren en de tarieven gaan omhoog; dat is onrechtvaardig. LEEFBAAR HILVERSUM  was de enige partij die tegen de verhoging van de OZB in 2014 stemde.

 

HENK BLOK, Voorzitter LH.

 

 

LEEFBAAR  HILVERSUM  IS  ER  OOK  VOOR  ONZE SENIOREN.

 

In ons verkiezingsprogramma hebben wij de volgende items opgenomen m.b.t. onze senioren:

Bezuinigingen van het Rijk mogen niet ten koste gaan van senioren en sociaal zwakkeren.

Iedereen heeft recht op zorg op maat.

Geen verhoging van het OZB-tarief.

Betere parkeerfaciliteiten en lagere tarieven.

Woningbouw dient o.a. gefocust te zijn op levensloopbestendige woningen voor senioren.

Strenge handhaving veiligheidsbeleid.

Goed openbaar vervoer, gratis voor senioren.

Behoud en uitbreiding groen.

Wethouder voor seniorenzaken en jeugdzaken

 

Verkiezingsprogramma