welkom op leefbaarhilversum.nl

Actueel

LEEFBAAR HILVERSUM HEEFT EEN EIGEN KIJK OP DE CENTRUMVISIE!!

In de raad van 13 mei 2015 werd o.a. de Centrumvisie behandeld door college en gemeenteraad. Over één ding waren alle partijen het eens, namelijk: de levendigheid in het centrum vergroten (is die er dan al?).

Wat opviel was dat de meeste partijen voortdurend spraken over de aankleding van het centrum. Bijv. D66 en GroenLinks pleitten voor pleinen om zodoende levendigheid te kunnen genereren tijdens evenementen. Maar wat gebeurt er op de pleinen wanneer er geen evenementen zijn? Een plek om fietsen neer te zetten? Hart voor Hilversum riep: Wij willen veel meer bloemen en bomen in en rond het centrum! Of een stadsdichter ?!  VVD en D66 willen gevelsubsidie om de monumentale gevels in het centrum intact te houden. Allemaal heel mooi natuurlijk maar…

 

LEVENDIGHEID ZIT HEM VOORAL IN DE AANWEZIGHEID VAN MENSEN, onze eigen Hilversummers en bezoekers dus. En dit was nou net ons punt. Onze verkiezingsslogan was dan ook:

“THUIS IN HILVERSUM” (Leefbaar, Groen, Sociaal en Ondernemend).

 

Hoe krijg je nou veel meer  bezoekers naar het centrum? Veel gehoorde argumenten, van mensen die niet meer naar Hilversum komen zijn de bereikbaarheid (inmiddels wel een stuk beter nu), de (te hoge) parkeertarieven en de vele ongezellig ogende leegstaande winkelpanden in en om het centrum.

 

LEEFBAAR HILVERSUM wil de levendigheid in en om het centrum liever op een andere manier aanpakken. Wij vinden dat initiatieven en creativiteit bij ondernemers juist toegejuicht en gestimuleerd  moeten worden door de gemeente. De gemeente kan een veel meer proactief beleid inzetten om van haar kant leegstand tegen te gaan door o.a. beleidsregels, precario en belastingen aan te passen om zodoende de binnenstad weer vol met ondernemers te krijgen.

Als de winkelpanden.en de lege bovenwoningen daarboven weer gevuld zijn, trekt dat mogelijk weer winkelend publiek aan: dus LEVENDIGHEID. Wij willen dat jong en oud zich prettig en veilig voelen in en om het centrum,.We zijn dan ook verheugd dat na ruim 10 jaar lang gestreden te hebben (mede door de inzet van LH o.a. door onze Jan Spaans in de Commissie Verkeer) de bus binnenkort helemaal van de Kerkbrink af gaat.

 

Ook vinden wij dat de aanloopstraten veel meer bij het centrum betrokken moeten worden.

Met name in de Havenstraat en op een stukje Vaartweg zit veel potentieel en die straten zijn  ondergeschoven kindjes bij de gemeente. Wij zouden graag zien dat die straten anders ingericht zouden worden. Bijvoorbeeld met dezelfde klinkers als in het centrum met meer bomen waardoor het een boulevardachtig aanzien krijgt. Dit zou prima passen bij de grote diversiteit aan restaurants die deze straten rijk is. Er zijn circa 10 lege panden in de Havenstraat dus daar zou de gemeente samen met de eigenaars van winkelpanden mee aan de slag kunnen gaan door er bijv.  startende ondernemers in te zetten tegen een gereduceerd tarief en verlaagde OZB.

 

Ook vinden wij dat de gemeente bezoekersvriendelijker moet zijn voor de automobilisten door bijvoorbeeld de parkeertarieven te halveren tussen 18 en 22 uur om horecabezoek te stimuleren. En bijv. op koopzondagen gratis parkeren. LH heeft in 2013 en 2014 al diverse moties ingediend om de parkeertarieven naar beneden te krijgen daar wij daar structureel van overhouden. Ook hebben wij een motie ingediend om precariobelasting te verlagen. De decemberversiering hebben we belastingvrij gekregen (dec. 2013). We hebben 5 parkeergarages in Hilversum, daar zou ook meer ingezet kunnen worden op parkeeracties.

 

Natuurlijk zijn wij niet tegen “groen” in het centrum waarvan journalist Ronald Frisart nogal eenzijdig en kortzichtig verslag deed vorige week in de G&E.  Wat ik heb willen benadrukken in de raad is dat je door wat bomen in het centrum te planten niet per definitie de levendigheid vergroot. Bomen vergen onderhoud en vallende bladeren kunnen vervelend zijn voor mensen die slecht ter been zijn of voor mensen met rollators en scootmobiels. Bomen trekken vogels aan dus vogelpoep en gedurende het weekend kan het jongelui aantrekken die daar hun hoognodige nood kunnen doen (wildplassen). Dit werd gekscherend door GroenLinks weggewuifd.

Wat ik heb willen duidelijk maken is dat al knap je een villa op en hangt die vol met bloemen, planten en de mooiste schilderijen en er een dichter poëzie in laat voordragen:

 

ZONDER MEER MENSEN WORDT HET NIET LEVENDIGER!!

 

Samenvattend:

Gemeente/College zet in op een aantrekkelijk centrum door middel van een bezoekersvriendelijk beleid te genereren door:

 

-Hilversum gemakkelijk bereikbaar

-Lagere parkeertarieven op donderdagavond en tussen 18 en 22 uur, en op koopzondag gratis

-Acties van ondernemers toejuichen bijv. acties via de nieuwe schermen

-Bomen planten die niet al het zonlicht wegnemen (dus bomen die niet al te groot worden)

-Proactief beleid van de gemeente om leegstand van winkels en van de woningen daarboven op te lossen en tegen te gaan

-Geen boetebeleid uitgevoerd door Boa’s

-Veel meer fietsparkeergelegenheid onder het maaiveld maken (vooral bij het station)

 

Wij zijn voor een LE(EFBAAR)VENDIG HILVERSUM!!

 

Mirjam Kooloos

Fractievoorzitter LH

Verkiezingsprogramma