welkom op leefbaarhilversum.nl

Actueel

LH Bijdrage raad 27-01-2016. Philipscomplex

1) Uit de beantwoording van het College op onze art. 41 vragen blijkt dat het College het lastig vindt dat raadsfracties zich op basis van hun taakstellende en controlerende taak met collegezaken bemoeien.

Ook blijkt dat het College het lastig vindt dat de pers de Hilversummers op de hoogte houdt van de vele nieuwswaardige ontwikkelingen in dit dossier.

De hypotheekbank Propertize kon volgens het College maar moeilijk begrijpen dat “het College raadvragen niet kon tegenhouden”. Daar geloven wij nu echt helemaal niets van.

De democratie en het dualisme moeten alle ruimte krijgen.

Daar hebben nette banken best respect voor.

De Raad heeft haar eigen taak en die neemt Leefbaar Hilversum heel erg serieus.

Daar zou het College respect voor moeten kunnen opbrengen.

 

2) Uit de beantwoording van onze vragen blijkt dat wethouder Jaeger het de bank Propertize naar de zin heeft willen maken.  Ondanks het feit dat die tegengestelde belangen heeft t.o.v. de gemeente: zo’n hoog mogelijke verkoopprijs met zo weinig mogelijk beperkende randvoorwaarden van de gemeente.

 

3) Uit zgn. “fatsoensoverwegingen” heeft hij die bank en de bieders op 16 november vorig jaar ook politiek gevoelige voorinformatie gegeven m.b.t. het door hem voorgenomen Voorbereidingsbesluit, waar de Raad toen nog niets van wist. Ook zijn eigen vier randvoorwaarden, die de Raad toen niet kende, heeft hij de bank en de bieders toegespeeld.

Hij had de Commissie Economie en Bestuur en de Raad toegezegd geen randvoorwaarden met de bieders te zullen bespreken.

“Fatsoenlijk” tegenover de bank, maar hij heeft er wel risico’s mee gelopen; de bieders hadden er een ongewenste vijandige bouwvergunning mee kunnen krijgen.

                                              

4) De grootste problemen heeft Leefbaar Hilversum met het feit dat  wethouder Jager zich als verantwoordelijk wethouder met de verkoopprocedure heeft bemoeid, met de mogelijk schadelijke gevolgen van dien. Ondanks zijn toezegging aan de Commissie Economie en Bestuur en aan de Raad om dat niet te doen.

Verder heeft hij de Commissie van 12 november en de Raad van 18 november niet geïnformeerd over zijn telefonische en mailcontacten op 11 en 12 november met de bank en de bieders. Dat ging over zijn voornemen tot een Voorbereidingsbesluit van de Raad en over zijn eigen randvoorwaarden. Daardoor werd belangrijke informatie niet bekend gemaakt aan de Commissie en de Raad. Maar dat was wel erg belangrijk voor de advisering en de besluitvorming.

 

5) Wethouder Jaeger heeft de Commissie en de Raad niet juist en niet volledig geïnformeerd en dat rekent Leefbaar Hilversum hem ernstig aan.

Verder heeft hij die informatie aan de bank en de bieders in het openbaar, dus niet in het geheim, gegeven.

De Raad daarna geheimhouding opleggen m.b.t. het voorgenomen Voorbereidingsbesluit was dus niet aan de orde.

Het concept Raadsvoorstel m.b.t. de nieuwe concept randvoorwaarden voor intern gebruik is niet door de Raad vastgesteld dus kunnen die niet in de begonnen gesprekken met de nieuwe eigenaar worden gebruikt.

 

6) Leefbaar Hilversum heeft samen met Hart voor Hilversum en de PvdA een Motie ingediend die van tevoren bij de Raad is ingediend en die hier nu op de schermen staat.

In die Motie geven wij aan dat wij het handelen van wethouder Jaeger m.b.t. de verkoopprocedure van het Philipscomplex afkeuren.

7) Onze fractie heeft er zich kritisch maar constructief voor ingezet om de ontwikkelingen rond de verkoop van het Philipscomplex op een positieve manier in goede banen te helpen te brengen.

Verkiezingsprogramma