welkom op leefbaarhilversum.nl

Actueel

Kerntaken en rollendiscussie

Leefbaar Hilversum heeft de volgende voorstellen voor bezuiniging ingebracht in de Gezamenlijke Commissie van 19 februari:

 

1)In fasen verlagen van de hogere subsidies van b.v. hoger dan E. 500.000,- per jaar. Elk huidige subsidieontvanger moet dan nog voor de zomerperiode een businesscase maken met ook als doel hoe de subsidie in fasen kan worden verlaagd. B.v.: de Vorstin subsidie kan van de huidige E. 1,5 miljoen naar het huurniveau van nu E. 1,0 miljoen. Het Museum  kan van de huidige subsidie van E. 600.000,- (excl. huur) in fasen naar nul. De subsidie van Versa van totaal ca. E. 4 miljoen/jaar kan ook in fasen worden verlaagd.

 

2)”Slank- Fase 2”: ook door de noodzaak om de dertig nieuwe medewerkers i.v.m. het Sociaal domein van E 2,- miljoen salariskosten efficiënt in te voegen in de bestaande organisatie is een grondige evaluatie door een gespecialiseerd extern bureau noodzakelijk. In deze eindfase van de reorganisatie heeft nog niemand in de Raad een goed beeld hoe de organisatie nu in elkaar is komen te steken.

 

3)Schulden en rentelasten moet omlaag door het temporiseren van investeringen in grote projecten, b.v. in Anna’s Hoeve waar tientallen miljoenen kosten voor de baat uit gaan. Verdere bezuinigingen op de gemeente-exploitatie zijn ook noodzakelijk.

 

Acht fractie\s van de tien hadden 3 voorkeuren voor beleidsdoelen opgegeven. De Griffier en de Voorbereidingscommissie hadden daaruit een keuze gemaakt van tien beleidsdoelen. Vier van de onderwerpen werden aangeleverd door twee of meer fracties waarbij de vijf grote fracties bepalend waren. De andere zes onderwerpen werden bepaald door de grootte van de fracties. Vanzelfsprekend kwamen de vijf kleinere fracties op deze manier weer niet aan bod. En dat was onacceptabel voor LH. Het voorstel was genaamd “politiek neutraal” maar dat bleek dus helemaal niet het geval.

Leefbaar Hilversum heeft daar met steun van Hart voor Holland een ordepunt van gemaakt: alle achttien ingeleverde punten moesten in de discussie kunnen worden gebracht. Na een schorsing ging de hele Commissie daarmee akkoord.

Toen verliep de discussie tussen de fracties vlot. In korte tijd werden wij het eens over de volgende drie beleidsdoelen:

 

Economische subsidies/aantrekkelijk ondernemingsklimaat (ook ons punt),

Bestuursorganen (ook ons punt),

Sport.

 

Wij zijn dus tevreden over het behaalde resultaat.

De toch wel erg abstracte en ideologische discussie gaat nog wel verder.

De drie gekozen onderwerpen worden nu in werkgroepen verder uitgewerkt.

 

Hoe deze exercitie gaat leiden tot de bezuinigingen van E 2,- mln. is voor ons nog helemaal de vraag. Dat zal al met al nog wel erg spannend worden.

Verkiezingsprogramma