welkom op leefbaarhilversum.nl

Actueel

“MEEVALLERS, VRIJVALLERS EN TEGENVALLERS”.

Hoe is dat dan zo gekomen?!

 

Dat is zo omdat dat verschil bijna helemaal wordt bepaald door niet voorziene “Meevallers en Vrijvallers” (d.w.z. de vrijval van reserves en stelposten).
Totaal  E. 10 mln.

 

“MEEvallers” die dus niet het gevolg zijn van actief collegebeleid en van bezuinigingen.

En “VRIJvallers” die in feite boekhoudkundige verschuivingen zijn die het resultaat en de weerstandscapaciteit opfraaien, maar die op zich geen cent opleveren.

En het vrijvalnestje is voor de komende jaren grotendeels leeggehaald. Daar zitten weinig eitjes meer in!!

 

BELEID:

Het beleid van het College van B&W en van de coalitie is om m.i.v. 2015  minimaal E. 6 mln. netto te gaan bezuinigen en de schulden te gaan verlagen.

Maar er is tot nu toe nog bijna niets bezuinigd: de exploitatielasten zijn gestegen van E. 243,5 mln. naar E. 258 mln. (plus 6 %). En de kosten van de organisatie zijn gestegen met

E. 1,2 mln.

 

a)DE KOSTEN.

Er is dus NIETS op de kosten en op de organisatie bezuinigd, integendeel: de kosten stijgen nog steeds structureel door.

En DAAR zit hem volgens ons het probleem!

Er moet worden bezuinigd op de KOSTEN en DAT zien wij niet gebeuren!!

 

b) DE SCHULD.

De lange schuld is gestegen met E 4 mln.

Nieuwe beleidsinvesteringen werden tijdelijk opgeschort met het DOEL om de schuld een jaartje NIET flink op te laten lopen.

Dat opschorten en het afhankelijk worden en zijn van MEEvallers en VRIJvallers is geen goed structureel financieel beleid.

 

Op zich wel fijn dat het Resultaat zo positief is uitgevallen.

Maar wij zetten kritische kanttekens bij de wijze waarop.

Financieel is de gemeente er dit jaar niet echt beter op geworden.

 

 

OP NAAR DE KADERNOTA!!

Om te kijken of het in de komende jaren dan financieel WEL beter wordt.

 

 

KADERNOTA 2016.

 

Er zijn plannen voor de komende jaren voor E 10 mln. en er zijn dekkingen gevonden voor die E 10 mln.

 

MAAR daar zitten tot ons verdriet geen bezuinigingen op de exploitatie- en de organisatiekosten bij…

 

EN: de “meevallers en vrijvallers” van E. 10 mln. in 2015 zijn maar eenmalig. In 2016 zullen ze niet of niet structureel meer voor komen. 2016 gaat dus beginnen met een structurele achterstand in de exploitatie van die E. 10 mln. Structureel stijgende kosten werden in 2015 gedekt door incidentele meevallers. En dat is onverstandig.

 

BEZUINIGINGEN.

De bezuiniging op de kosten en de verlaging van de schulden moeten dus nog maar pas echt beginnen.

De exploitatiekosten stijgen stevig door en er is dus een structurele exploitatie-achterstand van E. 10 mln.

En met de uitvoering van de gebiedsontwikkelingen van tussen de E. 25 en de E. 50 mln. gaan de schulden dan m.i.v. 2016 wel degelijk structureel flink stijgen.

Die kunnen dan gaan oplopen naar E 210 mln.

 

AMBITIES.

Leefbaar Hilversum vindt het hebben van ambities voor onze gemeente op zich best wel een erg goede zaak. De plannen hebben op zich ook positieve kanten.

 

Maar het structureel bezuinigen op de uitgaven en het structureel verlagen van de schulden gaat zo helaas niet goed lukken.

Het enige middel voor het College om zelfstandig wat aan de inkomstenkant te kunnen doen is de OZB structureel te verhogen.

Er is nog voor E 7 mln. aan wettelijk toegestane ruimte om de woonlasten te verhogen.
Leefbaar Hilversum wil DAT in elk geval NIET laten gebeuren.

 

COALITIE AFSPRAKEN.

Het College heeft als taak om de afgesproken bezuinigingen en schuldverlaging aan te pakken. Dat is en wordt dus nog een hele uitdaging.

 

Dit College had meteen bij haar start door moeten pakken waar het vorige College goed mee doende was: stevig doorbezuinigen had het devies moeten zijn. En niet allerlei ambities en plannetjes aan het volk voorhouden waarvan een deel al niet gerealiseerd werd in 2015 en de rest niet betaalbaar is zonder nare financiële gevolgen op het resultaat en op de schuldpositie.

 

De “schuldratio” is in 2015  75 % geworden; het doel was 70%. De gemeente wordt dus met te veel schuld gefinancierd.

 

Er hadden al veel eerder structurele bezuinigingen moeten worden gerealiseerd met het doel om de “Meevallers en Vrijvallers” van 2015 van E 10 mln.,  in 2016  NIET om te laten slaan in “Tegenvallers”.

 

Met grote ideologische BLIJheid startte dit College aan haar taken.

Grote financiële DROEFheid kan zij achterlaten.

Tenzij zij nu dan echt met bezuinigen gaat doorpakken en daar het volgende College niet mee gaan opzadelen.

 

Het devies is wat ons betreft:

BEZUINIGEN, BEZUINIGEN EN NOG EENS BEZUINIGEN!!!!

Leefbaar Hilversum ziet dat als een stukje realisme.

Verkiezingsprogramma