welkom op leefbaarhilversum.nl

Actueel

PERSBERICHT  FRACTIE  LEEFBAAR  HILVERSUM, 8 juli 2016

Op dinsdag 5 juli j.l. heeft het presidium van de gemeenteraad in meerderheid besloten om geen feitenonderzoek door een extern onderzoeksbureau te laten doen naar mogelijke integriteitschendingen van wethouder Jaeger in verband met de verkoop van het Philipscomplex.

 

Leefbaar Hilversum staat nog steeds achter de inhoud van de motie van afkeuring van Leefbaar Hilversum/Hart voor Hilversum/PvdA in de raad van 27 januari j.l. , van de Melding van schendingen van de integriteit en de geheimhouding door wethouder Jaeger van 21 april j.l. en van het Verzoek van 27 juni j.l. aan het presidium voor een extern feitenonderzoek.

 

Leefbaar Hilversum vond het Rapport van bevindingen van burgemeester Broertjes naar aanleiding van zijn Vooronderzoek niet overtuigend. De conclusie van dat Rapport was namelijk dat wethouder Jaeger geen blaam trof in zijn handel en wandel met betrekking tot het Philipsdossier.

 

De integriteitprocedure voorziet in een opvolgend onderzoek naar de feiten. Leefbaar Hilversum wilde de lucht rond wethouder Jaeger door dat onderzoek klaren maar dan wel door het uit te laten voeren door een onafhankelijk bureau dat buiten de politiek staat. Dat was in het belang van wethouder Jaeger, van de Hilversumse politiek en van Leefbaar Hilversum zelf geweest. Daardoor zou er weer met een open vizier met elkaar de locale politiek kunnen worden bedreven zonder dat er een smet op zou blijven liggen. De meerderheid van het presidium koos er echter voor dat er wat hun betreft voor een feitenonderzoek geen aanleiding was.

 

In het presidium werd aangegeven dat het beter zou zijn om de normale werkverhoudingen in de raad weer te herstellen. Leefbaar Hilversum wil meewerken aan dat herstel en dan op basis van wederzijds vertrouwen.

Leefbaar Hilversum accepteert daarom ook het aanbod van het presidium voor mediation tussen haar fractie, de D66 fractie en wethouder Jaeger.

 

Leefbaar Hilversum ziet de komende jaren in de raad met vertrouwen tegemoet. Zij zal doorgaan met constructief kritisch meewerken binnen de politiek van Hilversum en in het belang van de Hilversummers.

 

 

Fractie Leefbaar Hilversum, 8 juli 2016.

Verkiezingsprogramma