welkom op leefbaarhilversum.nl

Actueel

PERSBERICHT  LEEFBAAR HILVERSUM, 12 juli 2016

Leefbaar Hilversum wil meewerken aan dat herstel en dan op basis van wederzijds vertrouwen. Leefbaar Hilversum accepteert daarom ook het aanbod van het presidium voor mediation tussen onze fractie, de D66 fractie en wethouder Jaeger.

Leefbaar had het presidium voorgesteld om, i.p.v. een extern onderzoeksbureau, een wijs persoon met een bestuursrechtelijke achtergrond in te schakelen.

Die had dan een snel en gefundeerd onderzoek kunnen doen en daarmee was dan wat Leefbaar Hilversum betreft de kous af geweest.

 

Leefbaar Hilversum is ervan overtuigd dat met het besluit van het presidium om geen vervolgonderzoek te laten doen door een extern instantie deze kwestie helaas nog niet ten volle kan worden afgesloten.

Er resteren nog wat vraagtekens die blijven hangen.

Die vraagtekens kunnen door een mediator met een bestuursrechtelijke achtergrond, en door goed onderling overleg onder diens leiding, ter ruste worden gelegd. Dat zou in het belang van alle betrokkenen zijn.

 

Leefbaar Hilversum ziet deze mediation met een positieve grondhouding tegemoet.

 

 

Fractie Leefbaar Hilversum.

Verkiezingsprogramma