welkom op leefbaarhilversum.nl

Actueel

Het GOOIS SMART GRID PLAN (deel 1 van 2)

Het GOOIS SMART GRID PLAN (deel 1 van 2)

Door toename van het elektriciteitsverbruik neemt de belasting van het elektriciteitsnet toe. Vooral als we in 2040 Energieneutraal willen zijn zal de gaslevering afgebouwd moeten worden en wordt er een groter beroep gedaan op het elektriciteitsnet. Er dreigen dan netdelen overbelast te raken doordat meerdere en grotere elektriciteitsproducenten elektriciteit op het net ‘invoeden’ op basis van niet-regelbare bronnen zoals windturbines en zonnecellen. Bovendien zijn er steeds meer huishoudens maar ook bedrijven en gemeenten waar wel veel productie is opgesteld, maar weinig vraag is. Dit vergroot het risico voor overbelasting.

Om deze reden dient het net dan aangepast of verzwaard te worden. Daarentegen kunnen, door vraag en aanbod meer op elkaar af te stemmen, stroompieken worden afgevlakt. Door bovendien een intelligente ringstructuur in het netwerk aan te brengen wordt deze ook minder gevoelig voor storingen. Bij calamiteiten kan een ring deels afgesloten worden, waarbij de stroomvoorziening vanaf de andere kant kan worden voortgezet. Hierdoor wordt economische schade ten gevolge van stroomuitval voorkomen.

Een slim netwerk binnenshuis meet het stroomverbruik en kan dit verbruik reguleren. Zo schakelt het slimme netwerk apparaten in wanneer het stroomtarief op dat moment laag is. Zelf-opgewekte stroom, afkomstig van bijvoorbeeld zonnepanelen of micro-warmtekrachtkoppeling van een HRe-ketel, wordt ingezet voor eigen verbruik, of terug geleverd aan het net. Het voordeel van zelf-opgewekte stroom is nu dat hierover geen belasting hoeft te worden betaald. Het kan dan toch voordeliger zijn om deze, voor toekomstig eigen gebruik, tijdelijk lokaal op te slaan. Zo kan bijvoorbeeld de accu van de elektrische auto hiermee worden opgeladen. Deze accu kan ook stroom terug leveren als het nettarief hoog is.

Voor tijdelijke opslag kan bovendien gebruik worden gemaakt van thermische opslagsystemen. Hierbij worden elektrische warmtepompen voor ruimteverwarming en warm tapwater ingezet. Een slim netwerk zorgt ervoor dat dit allemaal volautomatisch gebeurt, zonder tussenkomst van de consument. Het slimme elektriciteitsnet buitenshuis, ook wel Smart Grid genoemd, communiceert met zowel de slimme huishoudelijke- en bedrijfsnetwerken, als met energiebedrijven en decentrale opwekkers als bijvoorbeeld kleinschalige windparken, zonnepanelen en warmtekrachtkoppelingcentrales.

Zo kunnen in de Smart Grids vraag en aanbod beter op elkaar worden afgestemd.

Verkiezingsprogramma