welkom op leefbaarhilversum.nl

Actueel

Leefbaar Hilversum en Smart Grid (deel 2 van 2)

Leefbaar Hilversum en Smart Grid (deel 2 van 2)

Leefbaar Hilversum wil een aanzet geven om te onderzoeken voor een Smart Grid in ’t Gooi. Samen met netwerkbeheerder Alliander en onze buurgemeenten wordt een Goois Smart Grid plan opgesteld. Door de ontwikkelingsplannen van het Crailo-terrein tot een duurzame woon-werkwijk wordt hierdoor een grote kans geboden met de buurgemeenten een start te maken van een Goois Smart Grid plan.

Immers door de aankoop  in december 2017 door Laren, Gooise Meren en Hilversum kan er een overeenkomst gesloten worden om dit landgoed over 6 jaar tot één van de meest ecologische wijken van het land te ontwikkelen.

Bij de huishoudens en bedrijven worden slimme meters en slimme schakelaars geïnstalleerd. Daarnaast wordt onderzoek gedaan naar de inzet van warmtepompen, intelligente warmte- en koudeopslagsystemen en het gebruik van slimme transformatoren, die zelfopgewekte elektriciteit aan het net terugleveren.

Alliander Jules Energy investeren in de ontwikkeling van smart grids (alternatieve ‘open’ netten). Met Zown, onderdeel van Alliander, worden klanten geholpen met het verwezenlijken van hun duurzaamheidsambities door lokaal opgewekte en gevraagde energie realtime te koppelen. Hierdoor kunnen deze hun energievoorziening meer zelf regelen, terwijl de netbeheerder slimmer kan investeren in aanleg en vervanging. Zown ondersteunt met technisch, organisatorisch en regulatoir verantwoorde oplossingen door het ontwikkelde Microgrid Platform.
Vervolgens wordt onderzocht hoe dit te koppelen valt op het gehele electriciteitsnet van ’t Gooi en welke gebieden op eenvoudige manier hierop kunnen worden aangesloten.

Op deze wijze wordt mede door Leefbaar Hilversum de basis gelegd van het Goois Smart Grid, een autonoom netwerk te voorzien van duurzaam opgewekte energie.

Met slimme energienetwerken ‘een duurzame samenleving met een Leefbaar Hilversum in ‘t Gooi’

 

Verkiezingsprogramma