welkom op leefbaarhilversum.nl

Actueel

Groen promoten en koesteren (deel 4 van 5)

Ecosysteemdiensten = Natuurlijk Kapitaal

Door te spreken over de diensten die de natuur levert hoopt men duidelijk te maken dat ecosystemen complexe mechanismen zijn die allerlei cruciale taken vervullen. In het licht van haar bijdrage aan ons welzijn en onze economie krijgt natuur een andere betekenis. Dat zorgt er voor dat er ook andere belangen en motieven ontstaan om natuur te beschermen en dat is nuttig.
Hierdoor gaan we inzien dat we de overheidsbudgetten voor natuur en milieu aanpassen en hierin meer gaan investeren.
Op welke wijze kan het bedrijfsleven investeren in de natuur?

Door de natuur de taal van economie te laten spreken wordt door Leefbaar Hilversum gezocht naar win-win situaties voor mens en natuur; een groene promotie!

Verkiezingsprogramma