welkom op leefbaarhilversum.nl

Actueel

Terug naar overzicht
Beste creatieveling,
 
De tijd en energie die je samen met ons in een Creatieve Impuls voor Hilversum hebt willen steken is niet voor niets geweest. De gemeente heeft een conceptnota Cultuurbeleid 2009 -2012 opgesteld: ‘Passie voor cultuur'.
  
In de inleiding van de nota staat het ook letterlijk: “Deze beleidsnota is niet alleen tot stand gekomen na bestudering van rapporten en stukken, maar ook na een reeks van bijeenkomsten waaronder een drietal bijeenkomsten onder de titel Creatieve Impuls in de loop van 2007.”
 
En verderop: “Daarbij blijkt dat kunstenaars instellingen en inwoners een verheugend elan en enthousiaste betrokkenheid tonen bij het meedenken over het toekomstige beleid en het 0ontsluiten van het culturele vermogen van de stad.”
 
Uit de 19 pagina’s hebben we enkele punten voor jullie eruit gehaald die tijdens de Creatieve Impuls bijeenkomsten als knelpunten werden genoemd:
 
ONTBREKEN KRUISBESTUIVING MET MEDIAPARK
De veelgemaakte kanttekening dat het Mediapark te weinig betrokken is bij het culturele leven in Hilversum komt aan de orde. Positief nieuws is dat TCN (eigenaar mediapark) heeft aangeboden het Amfitheater in gebruik te geven voor culturele producties.
 
TE WEINIG WOON-/WERKRUIMTE VOOR KUNSTENAARS
Er worden afspraken gemaakt met woningbouwcorporaties en andere eigenaren van bedrijfspanden over (tijdelijk) gebruik van leegstaande panden ten behoeve van kunstenaars.
 
HILVERSUM TREKT VEEL TE WEINIG GELD UIT VOOR CULTUUR
Vanaf 2015 zullen de uitgaven voor cultuur per inwoner vergelijkbaar zijn met gemeenten van vergelijkbare omvang. Nu bungelt Hilversum zoals jullie weten in de ranglijst onderaan.
 
CULTUREEL VERMOGEN ONVOLDOENDE ZICHTBAAR
Er is een plan voor verbetering van de marketing, public relations en communicatie in de maak en er wordt een programmaorganisatie opgericht .
 
MEER AANDACHT VOOR AMATEURKUNST
Er wordt een consulent amateurkunst aangesteld en vanaf 2009 komt er een jaarlijkse Dag voor de Amateurkunst.
 
Hoewel er in de nota dus veel wordt aangekondigd waar wij blij mee zijn, hebben wij ook nog wel wat punten van kritiek. Deze zullen wij in de raadsvergadering in november naar voren brengen, wanneer de nota wordt besproken.
 
Tot eind september kunnen inwoners hun reactie op de nota geven. Als je ons jouw mening laat weten, kunnen we jouw opmerkingen ook meenemen. Mail ons s.v.p.: lhfractie@gmail.com
 
Marianne Berenschot en Dick Klees

Verkiezingsprogramma