welkom op leefbaarhilversum.nl

Actueel

Terug naar overzicht
Naar aanleiding van een vorig artikel over de verloedering van Hilversum Noord, leek het een goed idee om de grootste woningbouwvereniging aldaar, de Alliantie, te bellen om eens te praten over de situatie.
Ik kreeg al snel regiomanager Ite Smit te spreken. Uiteraard heeft zij de media gevolgd en was zij gaarne bereid mij toe te lichten wat het standpunt van de Alliantie is en de plannen die zij hebben om de buurt een beter aanzien te geven, tot het moment van slopen medio 2009.
 
Ik werd door haar en Mirjam Tijssens (wijkconsulent Hilversum Noord) welkom geheten. De cappuccino smaakte goed en na een korte introductie volgde een uiteenzetting van de plannen.
De tijdelijke bewoners zijn allen jongeren onder de 30 jaar die niet veel zin hebben 'er voor die korte tijd iets moois van te maken'. Toch een kwestie van mentaliteit, vergeleken met de vroegere bewoners die hun tuin, trappenhuis en galerij een keurig aanzien gaven. De Alliantie gaat de bewoners benaderen om gedurende de tijd dat zij in de flats wonen, toch te proberen het er netjes uit te laten zien. 'We kunnen en willen ook niet dwingen, maar een dialoog aangaan willen we wel', aldus de mensen van De Alliantie.
 

Met de buurtconciërges is afgesproken om de tuintjes van de 200 sloopflats, waarvan de Alliantie eigenaar van is, binnenkort aan te pakken. De buurtconciërge kan een beroep doen op mensen die een uitkering van de Sociale Dienst (en geen sollicitatieplicht) hebben, maar wel een vrijwilligersplicht te vervullen hebben. Onder hun leiding zullen weldra de tuinen worden opgeknapt. Buurtconciërge Harry te Pas zal als coördinator optreden. Dat klinkt goed!
Verder zullen in een eenmalige actie, de portieken worden schoongemaakt door een schoonmaakbedrijf. De Alliantie zal dit verzorgen.
 
Er is een project vanuit Versa Welzijn dat er voor zal zorgen dat jongeren die geen diploma hebben, maar wel een opleiding tot beveiligingsmedewerker willen gaan volgen, in de buurt gaan observeren en rapporteren over allerhande opvallende zaken, die dan vervolgens kunnen worden aangepakt. Zij doen op deze manier veel ervaring op en het mes snijdt op deze wijze aan twee kanten. Rikus Visser van Versa Welzijn zal dit gaan coördineren. Dat klinkt mooi!
Peter van Westing
Verkiezingsprogramma