welkom op leefbaarhilversum.nl

Actueel

Terug naar overzicht

Leefbaar Hilversum dient samen met de SP een motie in die het college oproept het organiseren van buurtactiviteiten in de Zuiderkerk niet te verbieden. GroenLinks heeft toegezegd de motie te steunen.

 

Op de Dag van de Democratie ontving burgemeester Bakker van Buurtgroep Behoud Zuiderkerk
de inspiratie om de Zuiderkerk voor culturele buurtactiviteiten te behouden

De bewoners rond de Zuiderkerk hebben van wethouder Helma Ketelaar te verstaan gekregen dat zij de met sloop bedreigde kerk niet meer voor de populaire activiteiten mogen gebruiken. De met bijna 700 leden goed georganiseerde Buurtgroep Behoud Zuiderkerk houdt er activiteiten die duidelijk aanslaan: 'Kunst in de Zuiderkerk' trok steeds rond de duizend bezoekers. De bijeenkomsten werden mede gesponsord door winkeliers, omdat hierdoor ook extra bezoekers kwamen winkelen. De gemeente Hilversum verstrekte subsidie voor deze leuke activiteiten.

Iedereen tevreden zou je zeggen. Maar nee, de buurtgroep kreeg van wethouder Ketelaar te horen dat het afgelopen moest zijn met al deze activiteiten in de Zuiderkerk. De gemeente heeft de toegang tot de Zuiderkerk ontzegd omdat de kerk in 2010 wordt gesloopt. Ook zouden de goedbezochte activiteiten ongegronde verwachtingen bij buurtbewoners wekken.

De activiteiten die de gemeente komende jaren in de Zuiderkerk wil verbieden zijn: voortzetting van het geslaagde project 'Kunst in de Zuiderkerk', muziekuitvoeringen, poëzie, theater/toneel, een kerstconcert... Dus géén politieke maar culturele activiteiten, door buurtbewoners in de eigen buurt zelf georganiseerd.  

Zo’n 14 jaar geleden heeft de Gemeente Hilversum de Zuiderkerk gekocht om daar aan te verdienen door op die locatie aan projectontwikkeling te doen. Al die jaren zijn verschillende plannen gepresenteerd. Alle voorgaande plannen zijn in de inspraakprocedures of rechtszaken gesneuveld. In plaats van dat als feit te accepteren, kwam iedere keer een nog massaler plan tevoorschijn. Het laatste plan is gesneuveld bij het hoogste rechtscollege: de Raad van State, ondermeer omdat het toenmalige plan te groot en massaal was voor die plek. Het huidige plan is nog veel massaler dan het afgewezen plan. De gemeente wil nu al het vrije gebied rond de huidige Zuiderkerk volbouwen met een groot hoog gebouw, in dezelfde stijl als de hoogbouw in de Langestraat. Lelijk, gevaarlijk en veel verkeer aantrekkend. Een onnodig plan, want de Zuiderkerk wordt goed gebruikt, zowel door kerkgenootschap HICC als diverse andere activiteiten waaronder die van de levendige buurtgroep.

Met 'Behoud de Zuiderkerk' snapt ook Leefbaar Hilversum er niets van dat de kerk als ontmoetingsplek voor buurtbewoners nu plotseling wordt gesloten. Immers voor realisatie van het huidige plan moeten zo ongeveer alle procedures nog doorlopen worden: verkeerscirculatieplan, wijziging bestemmingsplan, inspraak bouw- en sloopplan... Dat gaat nog jaren duren, sloop in 2010 is wel héél voorbarig. Het college van B&W handelt nu alsof alle inspraak en de complete rechtsgang al hebben plaats gevonden. Dat is raar. Zeker als je beseft dat alle eerdere plannen in de democratische (inspraak)procedures gesneuveld zijn.

Culturele activiteiten door inwoners van Hilversum moeten gestimuleerd worden, zo valt zelfs in het huidige collegeprogramma te lezen. Dat is fors in tegenspraak met wat hier gebeurt. 

Verkiezingsprogramma