welkom op leefbaarhilversum.nl

Actueel

Gemeente Hilversum loopt een aantal financiële risico´s, waar we zo wat meer op in gaan,  hetgeen de huidige coalitie voor haar uit schuift en wel liefst over de verkiezingen heen. Oftewel zij regeren over het graf van Hilversum heen. Het kan zelfs over een aantal jaren het faillissement van Hilversum betekenen.


 Bijvoorbeeld Anna´s Hoeve is een zorg van LH. Het enorme woningbouwproject op Anna´s Hoeve is gestart ondanks een externe risicoanalyse van maximaal € 20 miljoen waarvan er nu slechts € 7 miljoen in de boeken staat. Ondanks de ingestorte huizenmarkt gaat de kavelverkoop gewoon door.


 Een tweede voorbeeld van financiële risico’s is de decentralisatie van de uitvoering van de sociale wetten. Dit is een nieuwe taak voor de gemeentes in Nederland die opgelegd wordt door het Rijk. Echter er moet direct  30 % bezuinigd gaan worden, dat kan 10 tallen miljoenen gaan, waardoor het onvermijdelijk is dat er gekort moet worden op uitkeringen. Daarom is het noodzakelijk dat er tijdig en rigoureus bezuinigd wordt zodat niemand onder de bezuinigingen hoeft te lijden.

 Aangezien de bezuinigingsronde van het Rijk om vele miljoenen gaat, zullen deze risico’s veel te groot zijn voor de toch al zwakke financiële weerstand van Hilversum met als gevolg dat onze senioren, zwakkeren en zieken hierdoor dubbel getroffen worden: Eerst door het asociale landelijke beleid en vervolgens door het zwakke beleid van hun eigen gemeentebestuur. Deze problematiek heeft dan ook de hoogste prioriteit bij LH.  Wij hebben sinds dit besproken werd in de Raad een zeer kritische en constructieve houding naar het College. LH, als lokale partij, zal zich blijven inzetten om deze onrechtvaardigheid zo veel mogelijk te voorkomen.

 

Verkiezingsprogramma