welkom op leefbaarhilversum.nl

Actueel

Terug naar overzicht

De afgelopen weken besprak de gemeenteraad de begroting voor 2010. Ieder jaar hoop ik dat men tot inkeer is gekomen en ook ieder jaar ben ik wederom teleurgesteld. Oeverloos keer op keer dezelfde standpunten herhalen, je niet aan procedures houden, slecht voorzitterschap tijdens de behandeling... Logisch dat de burger geen vertrouwen heeft in de locale politiek.

Het proces begint met toezending van de stukken, waarna er ruimte is om technische vragen over de inhoud schriftelijk te stellen aan het college; dat beantwoordt de vragen tevens schriftelijk. Daarna volgt de discussie. En wat gebeurt er: de PvdA heeft tevoren geen gebruik gemaakt van de mogelijkheid vragen te stellen en fractievoorzitter Hans Haselager begint doodleuk met een half uur vragen te stellen aan het collega. Dat doet de heer Van Otterloo vrolijk na, terwijl ook hij geen gebruik heeft gemaakt van deze procedure met zijn fractie.

Als voorzitter zou ik de zaak afkappen en alleen de partijen aan het woord laten die het niet eens zijn met de antwoorden en daar nog wat over willen vragen. Door deze ongestructureerde en weinig effectieve werkwijze wordt er vergaderd van 16 uur tot 00.30 uur de volgende dag (zucht).

Tijdens het Besluit wordt er een week later opnieuw lustig op doorgediscussieerd: tijdens de betogen van de woordvoerders wordt veelvuldig ingebroken door met name Haselager en Van Otterloo, waardoor de aandacht voor de inhoud verslapt en de discussie bovendien verzandt in ‘welles nietes’ of een herhaling van zetten.

Daar komt nog bij dat er een reeks moties en amendementen wordt ingediend die helemaal niets met deze begroting te maken hebben. Ook deze vergadering duurde daarom weer onnodig lang en moest verdaagd worden. Geen wonder dat de burgers niet massaal komen stemmen tijdens de gemeenteraadsverkiezingen.

Leefbaar Hilversum is voor het nieuwe vergadermodel, maar dan moet dit wel anders:

  • Een Forum met spreekgestoelte, waar burgers hun grieven kenbaar kunnen maken;
  • Een Discussie die eindigt in een voor, tegen of voorbehoud. Neem hier naar rato van het onderwerp voldoende tijd voor, eventueel over verschillende avonden. Partijen die uiteindelijk toch een voorbehoud maken en dit meenemen naar hun fractie, geven binnen een week aan of zij alsnog voor of tegen zijn;
  • Het Besluit is een besluit en geen nieuwe discussie of debat. In feite kan hier door de voorzitter ‘afgehamerd’ worden.

Effectiever vergaderen verhoogt de kans op meer positieve aandacht van de burgers van Hilversum. Leefbaar Hilversum is van mening dat een partiële portefeuille van het komende college 'Bestuurlijke vernieuwing' zou moeten heten.

Peter van Westing

Verkiezingsprogramma