welkom op leefbaarhilversum.nl

Actueel

Terug naar overzicht

Het resultaat van het ingebrachte commentaar is dat wethouder Boog van Verkeer zich bereid verklaarde om een hernieuwde dialoog aan te gaan met de aktievoerders van de Johan Geradtsweg. Ook werd er veel tijd besteed aan de evaluatie en dienstregeling van busvervoer Connexion 2007.

Openbaar vervoer

Leefbaar Hilversum sprak haar zorg uit over de aansluiting tussen bus en trein op station Naarden-Bussum, waar 53% van de klachten over gingen. De wethouder zegde toe dat hij zich hard maakt, samen met Connexxion, dat er meer ruimte komt in de overstaptijd.
Ook heeft LH verzocht om een lager tarief voor de Meent in het reguliere tariefsysteem op te nemen. Connexxion is druk bezig om aan dit verzoek te voldoen.
I.v.m. de wegwerkzaamheden in Hilversum om de binnenstad en de ring bereikbaarder te maken, zal er een alternatieve route voor de bus door Hilversum nodig zijn. Dit is reeds gerealiseerd.
Verder is er gepleid voor een route langs zorgvoorzieningen, zoals bejaardenhuizen, ziekenhuizen en gehandicaptenvoorzieningen, evenals de Van Dijkstraat. Er was en inspreekster van de Van Dijkstraat die vroeg of de halte weer teruggeplaatst kon worden.
De provincie ontwikkeld een programma voor actuele en dynamische reisinformatie. Dat zal waarschijnlijk in het najaar klaar zijn.
LH herinnerde de wethouder opnieuw aan de 'lobby gratis Openbaar Vervoer', zoals die in het College Programma is aangekondigd, maar waar wij maar niets over horen. In de zomernota wordt daar op teruggekomen.

Stopverbod Corn. Drebbelstraat

Een bewoner van de Cornelis Drebbelstraat heeft via LH laten weten dat het stopverbod wat daar geldt, niet geaccepteerd wordt. Dat is nodig om hun kinderen veilig af te zetten bij school en om hen fatsoenlijk gedag te zeggen.

De wethouder zal contact met die mevrouw opnemen en geeft aan goede wil te hebben om de veiligheid te verhogen.

Overlast hondenpoep Boombergpark

Niet alleen mensen zonder hond maar ook de hondebezitters ergeren zich aan alle hondepoep in het Boombergpark.

  • Honden moeten aangelijnd zijn in het park.
  • Gevraagd is door LH om afvalcontainers te plaatsen. Het kost ? 700,00 per keer om die bakken te legen. Het is dus een kwestie van geld of die bakken er komen.
  • Afzuigapparatuur is erg duur in gebruik.
  • Als er een gebod komt om het afval in zakjes te doen, blijkt handhaven vaak ondoenlijk.

Conclusie: de gemeente onderzoekt nu de vraag welke van deze suggesties het meest haalbaar zijn.

Anna's Hoeve

LH merkt op dat het afgebrande skelet er alweer een paar jaar staat. De gemeente gaat na of er subsidie verkregen kan worden van het Rijk i.v.m. asbest. Er is een nieuwe eigenaar, die spoedig op die plek een pannenkoekenrestaurant wil beginnen, maar de gemeente heeft haar twijfels over de omvang van het bedrijf op deze plek.

Mirjam Kooloos

 

 

Verkiezingsprogramma