welkom op leefbaarhilversum.nl

Actueel

Terug naar overzicht

Afgelopen weekend was er op landelijk niveau veel onrust over het plan van burgemeester Jorritsma van Almere (tevens korpsbeheerder politie Flevoland), om een externe als interim korpschef te benoemen die, gedurende een jaar, als belangrijkste taak zou hebben de fusie tussen beide korpsen te realiseren. Het salaris zou 200 euro per uur(!) gaan bedragen!

 

In de Gooi en Eemlander van gisteren stond ook een artikel gewijd aan dit onderwerp, met als saillant detail dat ook burgemeester Bakker in zijn rol van korpsbeheerder Gooi en Vechtstreek, mede-bedenker van dit plan is.

 

              

De hoofdrolspelers ...


Gelukkig heeft minister Opstelten ingegrepen en hij  gaat nu zelf een interim aanstellen uit de eigen (politie) gelederen. En zo hoort het ook.

Toch wil ik even stilstaan bij dit fenomeen.

 

Allereerst is het merkwaardig dat er geen ‘vrijwilliger’ binnen het gehele landelijke korps gevonden kon worden om deze uitdagende klus te klaren. Jammer, want er valt tenslotte iets te verdienen, namelijk prestige. Goed voor je CV dus, zou je zeggen.

Er zouden inmiddels zoveel ‘toppers’ binnen de politie zijn verdwenen, dus er rest nog maar 1 keuze: een externe aantrekken.

Geldt bij de politie dan niet het begrip ‘dienstbevel’, net als bij de krijgsmacht? Iemand krijgt een opdracht zo van: “Jansen, dit lijkt me de uitgelezen klus voor jou. Succes ermee!”

 

De Hilversumse politiek is nu al ruim een jaar bezig om te bezuinigen. Er moeten veel impopulaire maatregelen genomen worden die alle burgers raken. Dat kost veel tijd en goede afweging. burgemeester Bakker had toch moeten weten, dat als hij écht een betrokken Hilversummer zou zijn, dit idee gewoonweg niet kán!

Enig weken geleden stond in dezelfde krant een artikel over de voordracht van Pieter Broertjes als nieuwe burgemeester. In datzelfde artikel werd terstond ook nog even stilgestaan bij de ambtsperiode van Bakker: geen noemenswaardige hoogtepunten.

In de ruim 5 jaar die ik woonachtig ben in Hilversum, moet ik helaas tot dezelfde conclusie komen. Sterker nog: naast een ‘grijs’ burgemeesterschap constateer ik alleen maar louter negatieve resultaten:  “Lintjesgate,” niet tijdig ingrijpen Ooievaarsplein, verkiezingen op zondag en nu dit weer. Helaas is dit het zoveelste dieptepunt in zijn burgemeestersloopbaan.

 


 

We nemen eind juni afscheid van Ernst Bakker, maar echt feestelijk zal het voor mij niet worden. Ik had gehoopt dat hij met een mooi succesje met pensioen zou gaan, althans nog zou opvallen in positieve zin die laatste maanden. Toch wel triest als je afscheid je absolute hoogtepunt dreigt te worden.

 

Peter van Westing

Verkiezingsprogramma