welkom op leefbaarhilversum.nl

Actueel

Terug naar overzicht

?Zo gaan wij niet met elkaar om? was de reactie van een aantal Bussumse fractievoorzitters op de manier waarop de Hilversumse delegatie hen vragen stelde over de reden waarom Bussum de Hilversumse Meent wil inlijven.

 

De Hilversumse fractievoorzitters waren inderdaad fel in hun bewoordingen. Maar daar was ook alle reden toe. Geen enkele woordvoerder van Bussumse zijde kon uitleggen wat nu de voordelen voor de bewoners van Hilversumse Meent zijn om bij Bussum te horen. Alleen dat het korter fietsen is naar Bussum en dat bewoners uit de Meent vaak in Bussum winkelen en naar de middelbare school gaan is natuurlijk geen reden om de gemeentegrens te verleggen. Nog nooit heeft een gemeentegrens verhinderd dat mensen in een andere gemeente winkelen of naar school gaan. Sterker nog, Hilversum is een centrumgemeente. Vanuit alle gemeenten uit ?t Gooi komen mensen werken en winkelen in Hilversum en gaan kinderen naar onze middelbare scholen.

Handen Af van de Meent

Al jaren leeft er bij de gemeente Bussum de wens om een deel van het grondgebied van de buurgemeente in te lijven. Een paar jaar geleden liet het college van Bussum, zonder enig overleg vooraf, via een brief aan Hilversum en Naarden weten dat ze de Hilversumse Meent en Naarden wel over wilde nemen. De reacties van zowel het college van Naarden als het Hilversumse college waren niet mis te verstaan. Hoe haalde Bussum het in zijn hoofd, de kranten stonden er bol van.

 

Daarna is er een bestuurskrachtonderzoek in de regio uitgevoerd. Daaruit bleek dat sommige gemeenten te klein zijn om nog zelfstandig te blijven. De provincie startte een gemeentelijke herindelingprocedure en vroeg alle gemeenten in Gooi & Vechtstreek via een raadsbesluit hun voorkeur uit te spreken. De gemeenteraad van Hilversum nam een bescheiden standpunt in: Hilversum moet (minimaal) Hilversum blijven. Naarden en Bussum zochten toenadering tot elkaar en daar kwam de Hilversumse Meent weer om de hoek kijken. Ook in de verkiezingsprogramma?s van bijna alle Bussumse raadsfracties staat te lezen dat de Hilversumse Meent eigenlijk bij Bussum zou moeten horen.

Je zou dus verwachten dat als je een oogje hebt op andermans grondgebied, je daarover in overleg treedt met de betrokken gemeente. Maar niets is minder waar.

Pas afgelopen donderdag, twee uur voordat de gemeenteraad van Bussum een besluit ging nemen over dit onderwerp, was de gemeenteraad van Hilversum op bezoek in Bussum om van gedachten te wisselen over de Hilversumse Meent. En die uitnodiging lag er alleen omdat gedeputeerde Albert Moens van de provincie Noord Holland had aangegeven pas te willen gaan nadenken over de Hilversumse Meent als Bussum Hilversum op de koffie had gevraagd.

 

Onze burgemeester, Ernst Bakker, stelde als eerste de vraag of er nog ruimte zat in de standpuntbepaling van de Bussumse gemeenteraad. Het antwoord was overduidelijk: neen. De fractievoorzitters uit Bussum waren het unaniem met elkaar eens dat de Hilversumse Meent bij Bussum gevoegd moet worden. De Hilversumse delegatie vroeg in allerlei bewoordingen om uitleg. Maar die kwam er niet. Op een zeker moment kwam ter sprake dat Bussum misschien wel samen met Naarden, Weesp en Muiden zou moeten samengaan. De gemeenteraden van die andere drie gemeenten hebben daar tenslotte een voorkeur voor uitgesproken. Bussum voelt daar niets voor, maar burgemeester Milo Schoenmaker antwoordde desgevraagd dat er dan nog steeds argumenten waren om de Hilversumse Meent daarbij te betrekken. Onze fractievoorzitter, Karen Heerschop, vroeg wat de Meentbewoners ermee zouden opschieten als ze verzeild zouden raken in een herindelingprocedure met vier gemeenten; alsof hun stem dan nog iets zou uitmaken...

De fractievoorzitter van de Bussumse VVD-fractie, Jan Zegering Hadders, antwoordde dat bij een dergelijke fusie de VVD zou afzien van een claim op de Hilversumse Meent. De andere partijen sloten zich daar schoorvoetend bij aan.

 

Maar later in de Bussumse gemeenteraadsvergadering was de VVD-Bussum de enige fractie die zich daarover uitsprak. De andere partijen hielden hun mond. Er werd zelfs gesuggereerd dat de gemeente Hilversum de logica van de inlijving wel inzag. Dat is dus de manier waarop Bussum met zijn buren omgaat. Inderdaad, Bussum, zo gaan wij niet met elkaar om!

Verkiezingsprogramma