welkom op leefbaarhilversum.nl

Actueel

 • PERSBERICHT LEEFBAAR HILVERSUM, 12 juli 2016
  13 juli 2016

  PERSBERICHT LEEFBAAR HILVERSUM, 12 juli 2016

  Feitenonderzoek gaat niet door.

  Werkverhoudingen verbeteren gaat wel door.

   

  In het persbericht van het presidium van 5 juli j.l. wordt aangegeven dat onze fractievoorzitter zich ging beraden over hoe normale werkverhoudingen in de Raad kunnen worden hersteld.

  >lees meer
 • PERSBERICHT FRACTIE LEEFBAAR HILVERSUM, 8 juli 2016
  13 juli 2016

  PERSBERICHT FRACTIE LEEFBAAR HILVERSUM, 8 juli 2016

  >lees meer
 • “MEEVALLERS, VRIJVALLERS EN TEGENVALLERS”.
  04 juni 2016

  “MEEVALLERS, VRIJVALLERS EN TEGENVALLERS”.

  RESULTAAT.

  Het Resultaat zou met de minnelijke schikking met Ziggo/UPC en de extra inzet van personeel op E. 6,0 mln. negatief zijn uitgekomen.

  MAAR het resultaat is echter uitgekomen op E. 5,4 mln. positief.

  Het verschil is E. 11,4 mln.

  Hoe is dat dan zo gekomen?!

  >lees meer
 • Kerntaken en rollendiscussie
  04 februari 2016

  Kerntaken en rollendiscussie

  De Raad heeft besloten om m.i.v. de Begroting van 2016 zelf een bedrag van

  E. 2,- miljoen te gaan zoeken aan bezuinigingen. Het College zoekt zelf de resterende E. 4,5 miljoen.

  Daarbij is ook de oude discussie weer opgelaaid welke taken en rollen de Gemeente zelf moet blijven doen en welke zij zou kunnen beëindigen en/of overdragen aan derden. Het afstoten van kerntaken hoeft volgens LH helemaal niet te leiden tot bezuinigingen. Als derden die taken gaan overnemen dan kost dat de gemeente of de gemeenschap vast ook geld. Of de burgers komen te kort aan dienstverlening en dat is ook niet de bedoeling.

  >lees meer
 • Jaarstukken 2014
  04 februari 2016

  Jaarstukken 2014

  Het mooie Rekeningenresultaat van E. 7,4 mln. is voornamelijk te danken aan het vorige College en helemaal aan incidentele meevallers.

  Dan is het zichzelf op de borst kloppen door het huidige College, kloppen op een holle borst,

  De Accountant en de Rekeningencommissie kwamen met een serie kritische aanbevelingen w.o. dat de interne controle eind vorig jaar te wensen overliet en dat er goed moet worden gekeken naar de risico’s vooral in het sociaal domein. Daar zijn wij het mee eens.

  Goed financieel beleid kan je alleen maar voeren als je realistisch wilt zijn. Dat ziet LH tot nu toe nog niet gebeuren, want:….

  >lees meer
 • Er is geen geld voor mooie nieuwe plannen.
  04 februari 2016

  Er is geen geld voor mooie nieuwe plannen.

  De financiële woordvoeder van de VVD, Arno Scheepers, geeft in een artikel van de Gooi en Eemlander van 21 september j.l. aan dat er in Hilversum sluitende begrotingen moeten komen.

  En dat hij geen lasten/OZB-verhogingen, geen hogere schulden en geen greep in de Algemene Reserves wil.

  De ambities en het uitgavenpatroon van de coalitie moeten dan volgens hem wel omlaag.

  De heer Scheepers profileert zich als het financiële geweten van de coalitie. Als hij publiekelijk zoiets ingrijpends meldt dan moeten de andere coalitiepartijen, en vooral het College, meteen rechtop gaan zitten en erg goed gaan opletten.

  >lees meer
 • LH Bijdrage raad 27-01-2016. Philipscomplex
  04 februari 2016

  LH Bijdrage raad 27-01-2016. Philipscomplex

  beantwoording van het College op onze art. 41 vragen blijkt dat het College het lastig vindt dat raadsfracties zich op basis van hun taakstellende en controlerende taak met collegezaken bemoeien.

  >lees meer
Verkiezingsprogramma