welkom op leefbaarhilversum.nl

Actueel

Terug naar overzicht

Na de raadsvergadering van 22 juni, waarin de raad afscheid nam burgemeester Bakker, volgde op 23 juni een zeer belangrijke raadsvergadering met zware onderwerpen.

 


Lieven de Key

Na het afblazen van de vorige ontwikkelingsplannen, kan de gemeente niets anders dan de vorige partners van dit plan schadeloos stellen, alvorens te kunnen starten met de nieuwbouw van de scholen Hilvertsheem en de Da Costa school. Dit gaat op korte termijn starten. Op de overblijvende kavel (7000m2) zal woningbouw komen.

De invulling van de openbare ruimte zal in nauw overleg met de buurt gestalte krijgen. Dit is de toezegging die wethouder Rensen deed.

 

Egelshoek

Ook voor dit proces, dat al jarenlang zeer moeizaam loopt en reeds veel geld heeft gekost, moet de gemeente de weer portemonnee (blijven) trekken om de bewoners tegemoet te komen. Ik mag helaas geen bedragen noemen, omdat dit onderwerp status "GEHEIM" heeft gekregen van het college.

Het raadsvoorstel werd met een grote meerderheid aangenomen, maar met dien verstande dat de wethouder regelmatig de raad op de hoogte zal houden van de vorderingen. Het moet nu snel in orde komen en mag geen geld meer kosten dan nu in de raadsvergadering is vastgesteld.

 

Langgewenst en Marktplein

Ook dit onderwerp heeft geheime onderdelen met betrekking op de financiën. Dit is zeer tegen de zin in van Leefbaar Hilversum en de andere oppositiepartijen.

De raad heeft de plannen van het college aangenomen, met als opdracht om de parkeergarage door een private partij te laten bouwen en exploiteren.


Er is verder besloten de huidige bioscoop te slopen en een nieuwe te bouwen op Paardenveld voor 1500 bezoekers. Op plaats huidige plek moeten woningen, winkels en horeca komen. Het marktplein wordt heringericht als markt/evenementen terrein.

Deze plannen gaan al met al miljoenen euro's kosten en door de gemeente gefinancierd worden. Dit houdt in dat schulden van gemeente weer hoger worden dus er moet ook weer rente betaald gaan worden.


Leefbaar Hilversum is alleen voor de bouw van de bioscoop, omdat dit de gemeente geen geld kost. Wat betreft de overige plannen die kunnen nog wel enkele jaren wachten.

 

Anna’s Hoeve

In dit gebied moeten in 2015 650 woningen komen. De opzet is om duurzaam te bouwen. Leefbaar Hilversum is hier een groot voorstander van. Mochten de kosten echter hoger zijn dan bij conventionele bouw, dan moeten deze voor rekening komen van toekomstige bewoners en niet van de gemeente. Een merendeel van de raad is het hier mee eens.


Diverse partijen dienden amendementen en moties in o.a. VVD, PvdA en D66. Vooral laatstgenoemde partij maakte er een rommeltje van. Eerst werd een amendement ingediend en na enkele schorsingen werd de motie(?) ingetrokken. De aanwezigen konden er geen touw meer aan vastknopen. De voorzitter slaagde er uiteindelijk in orde te scheppen en kon er toch gestemd worden.


Op Anna’s Hoeve zal duurzaam gebouwd gaan worden zonder extra kosten voor de gemeente.

 


Komende woensdag en donderdag volgt De Discussie over de zomernota en het eerste budgetverslag.

Deze beide dagen zullen in het teken staan van de bezuinigingen in 2012 op vele onderwerpen zoals cultuur, WMO, welzijn, de bibliotheek en vele andere onderwerpen.


Het belooft een hete zomer te worden!

 

 

Gerrit van der Waals

       

 

Verkiezingsprogramma