welkom op leefbaarhilversum.nl

Actueel

Terug naar overzicht

Na verschillende felle discussies moest de gemeenteraad woensdagavond dan eindelijk beslissen of het pension voor daklozen De Cocon al dan niet aan de Neuweg zou komen. Aan de aannemer ligt het niet, want het is in juni klaar. Het werd weer een stevig debat. Al snel bleek dat de SP haar ferme woorden van vorige week introk; de partij stelde dat ze alsnog tevreden was met de toezeggingen van het college.

 

Dat de SP het college toch zou steunen lag natuurlijk in de lijn der verwachtingen, maar LH vindt dat wel jammer. Het komt de lokale politiek alleen maar ten goede als de coalitiepartijen ook eens tegen durven stemmen en elkaar niet altijd de hand boven het hoofd houden.

 

AFGEDWONGEN TOEZEGGINGEN

Het is waar dat het college al aan een aantal eisen van onder meer SP en LH tegemoet was gekomen; zo komt er (extra) noodopvang voor verslaafden. Daarnaast heeft het college, ondanks de aanvankelijke hardnekkige weigering van de wethouder om de opening uit te stellen, toch besloten dat het sociaal pension niet eerder dan 1 juli 2008 open zal gaan. LH is hier blij mee, omdat dat de kans biedt om de verhoudingen met de Bloemenbuurt te verbeteren.

 

MAATREGELEN BIJ OVERLAST

Toch is Leefbaar Hilversum niet helemaal tevreden. Wij vonden dat het college de boel eerst op orde moest hebben, voordat het sociaal pension open kon. LH gaat er vanuit dat de overlast, waar bewoners bang voor zijn, mee zal vallen. Maar wij begrijpen ook dat de bloemenbuurt – een kinderrijke buurt - die angst heeft.

 

Daarom hebben wij de wethouder gevraagd de buurt de toezegging te doen om áls die overlast onverhoopt toch te groot zou worden, (een deel van) de Cocon uit de Bloemenbuurt weg te halen. De wethouder wilde eerst geen enkele toezegging doen, maar toen ik hem dwong zich uit te spreken, omdat het alleen maar van vertrouwen in een goede afloop zou getuigen als de wethouder die toezegging wél zou doen, heeft Ben Hammer beloofd dat er in dat geval “passende maatregelen” zouden worden genomen. Dit was, gezien de weigerachtige houding van de wethouder tot dan toe, al een enorme winst. Maar LH had liever gezien dat de wethouder nog een stap verder was gegaan. Want als je er zo van overtuigd bent dat de overlast wel mee zal vallen, dan loop je ook weinig risico. Helaas wilde de wethouder niet zover gaan.

 

BLIJVENDE INZET VOOR BLOEMENBUURT

LH heeft daarom uiteindelijk - samen met de VVD en DLPH - tégen opening van  het sociaal pension gestemd.

De meerderheid - inclusief de SP - stemde vóór. Dat betekent dat het sociaal pension er dus komt, tot teleurstelling van een aantal buurtbewoners die boos uit de raadszaal wegliepen. Wij hopen dat door de tussenkomst van een intermediair de verhoudingen zullen verbeteren. En vooral: dat daklozen in goede harmonie onderdak kunnen vinden in een gezonde wijk. Want dat wij ons blijven inzetten voor de vitaliteit in de Bloemenbuurt is zeker.

 

Marianne Berenshot

 

Verkiezingsprogramma