welkom op leefbaarhilversum.nl

Actueel

Terug naar overzicht

Bezuinigen op bureaucratie en niet op veel sociale basisbehoeften!
Leefbaar Hilversum komt op voor lokale democratie:  inspraak voor burgers over de bezuinigingsoperatie.

 De rijksbijdrage aan de gemeente Hilversum zal de komende jaren flink worden verlaagd. Het college heeft een ingrijpend bezuinigingsprogramma voor de periode 2011-2014 van 13,5 miljoen euro opgesteld. De maatschappelijke gevolgen zullen zeer groot  zijn.
Door de nalatigheid van het college dreigde de inspraak van burgers en instellingen te vervallen. Leefbaar Hilversum heeft daarom een interpellatie gehouden en motie ingediend om inspraak te waarborgen, die werd gesteund door alle oppositiepartijen.
Als gevolg daarvan zal op woensdag 20 oktober a.s. om 16 uur een speciale discussie van de gemeenteraad worden gehouden met inspraak voor burgers.


1 De Onroerende Zaak Belasting (OZB) zal volgens het college met de inflatiecorrectie van 1,5% worden verhoogd. Voor bedrijven komt er een extra verhoging bovenop van 1,5%. Leefbaar Hilversum vindt dit een slecht plan: de OZB moet niet verhoogd worden in deze moeilijke tijden


2 Alhoewel het college aangeeft de ambtelijke organisatie (ca.650 voltijdbanen) slanker en efficiënter te willen maken, blijkt hier in hun plannen bitter weinig van. Er komen zelfs nog banen bij! Een lage efficiencykorting op de organisatie komt pas in 2015 en er worden nu al wel kostbare euro’s uitgegeven aan opleidingen. 


3 Leefbaar Hilversum wil juist fors bezuinigen op bureaucratie. Wij vinden dat een extern organisatieadviesbureau ingeschakeld moet worden om de processen door te lichten en we willen een selectieve vacaturestop instellen, die op zich al een flinke besparing kan opleveren.


4 Het college gaat de parkeertarieven en parkeertijden verhogen. Daar zijn wij tegen. De horeca verdient juist steun in de rug. Daarom wil Leefbaar Hilversum dat er na 19 uur geen parkeergelden meer worden geheven.


5 Voor kinderen gaat gelden dat er zal worden bezuinigd op evenementen, sport, groenruimte en speelvelden. Het gratis busvervoer vervalt, hetgeen met name ouderen zal treffen. Leefbaar Hilversum vindt dat het welzijn van onze jeugd en ouderen juist meer moet worden gesteund.


Het college wil gaan onderzoeken of het aantal wethouders vanaf 2014 kan worden teruggebracht van 5 naar 4. Wat ons betreft kan dat al vanaf medio 2011, gelijklopend met de aanstelling van onze nieuwe burgemeester. Dan kan
het nieuwe college met een schone lei en met een “mean and lean team” verder gaan. Eén wethouder per coalitiepartij is meer dan voldoende.   


En zo kunnen we nog wel even doorgaan!


 

Leefbaar Hilversum roept u dan ook op om, in uw eigen belang, te komen inspreken op woensdag 20 oktober a.s. om 16 uur in het raadhuis. U kunt zich aanmelden bij de griffie via telefoonnummer 035- 629 2210 of via e-mail: griffie@hilversum.nl.

Leefbaar Hilversum zet zich in voor de lokale en democratische belangen van iedere Hilversumse burger, jong en oud, en zeker ook bij deze bezuinigingsoperatie.  U kunt ons steunen door u aan te melden.

Peter van WestingVerkiezingsprogramma