welkom op leefbaarhilversum.nl

Actueel

Terug naar overzicht

SP TOCH AKKOORD, ONDANKS BEZWAREN TEGEN PARKEERGARAGE

 

De wijkbewoners zullen het er niet bij laten zitten. Zij hebben in de commissie Stad van 23januari aangekondigd het hogerop te zoeken en de bouwplannen van een supermarkt annex parkeergarage op de plek van de Zuiderkerk tot het uiterste aan te vechten.

 

Bij de presentatie van de concrete plannen in de commissie Stad van oktober vorig jaar is Leefbaar Hilversum erg geschrokken van de grootschalige uitwerking. De kerktoren bleek helemaal te zijn ?ingepakt?. Vooral het gedeelte van het bouwplan rondom de toren en aan de Neuweg komt ons te massaal over. Het beschikbare terrein wordt te vol gebouwd.

Leefbaar Hilversum is altijd voorstander geweest van het behoud van monumentale panden. Die opvatting hebben wij ook in het vorige college steeds beleden. Een voorbeeld is de Tesselschadekerk. Karen Heerschop kreeg als wethouder de ruimte dit behoud te realiseren. Bij de Zuiderkerk was die ruimte er helaas niet. Wel is het haar gelukt de toren in het plan te laten opnemen. Behoud van de kerk lijkt helaas een gepasseerd station.

Plan Zuiderkerk 

Leefbaar Hilversum is niet tegen een supermarkt met een ondergrondse parkeergarage.

De winkeliers willen twee koperstrekkers aan oost- en westzijde van het winkelgebied. Dat is op zich een realistische wens, want zulke trekkers zijn moeilijk elders op de Gijsbrecht te realiseren.
De bewoners hebben terecht grote zorgen om de verkeerssituatie: bij het laden en lossen kunnen onveilige situaties ontstaan. De verkeersafwikkeling in de buurt is door de massaliteit van supermarkt en woningcomplex ook een probleem. Er ontbreekt een uitgewerkt verkeerscirculatieplan, terwijl het juist zo cruciaal is dat zo?n plan er ligt, voordat de raad zich een oordeel kan vormen over het plan.

De SP stelde zich in eerste instantie in de krant kritisch op over de verkeersveiligheid en de verkeersaantrekkende werking van de parkeergarage. In de commissievergadering besloot fractievoorzitter John van Otterloo zijn oordeel te laten afhangen van het antwoord van de wethouder. Althans, daar moest het op lijken, want het was door de collegepartijen waarschijnlijk allang geregeld. Toen LH kritische opmerkingen maakte over het ontbreken van een verkeerscirculatieplan voor de buurt merkte een ontspannen PvdA-fractievoorzitter Hans Haselager op dat niet iedereen vindt dat dat vooraf duidelijk moet zijn, daarmee ook doelend op de SP.

 

Het Integraal Bereikbaarheids Plan voor het verkeer (IBP) werd vele malen gebruikt om mensen ervan te overtuigen dat het verkeer op de Gijsbrecht maar minimaal zou toenemen.

Dat klopt natuurlijk voor het doorgaande verkeer (verkeer dat niet op de Gijsbrecht hoeft te zijn) maar niet voor het bestemmingsverkeer. En dat is nu juist het bezwaar van de SP.

Voor de publieke tribune werd een mooi spel opgevoerd. De SP kon alleen maar akkoord gaan als de parkeergarage pas open gaat als alle verkeersmaatregelen zijn genomen. Wat die maatregelen dan zijn hoeven ze vooraf niet te weten. Daarin hebben ze het volste vertrouwen in de beide wethouders.

 

LH vindt dat als je een goede afweging wilt maken, je tevoren duidelijkheid moet hebben En  wat voor maatregelen genomen gaan worden om het verkeer op een veilige manier door de buurt te laten rijden. Als dat niet adequaat is geregeld moet er wellicht naar het bouwplan gekeken worden. Dat is voor de SP dus niet nodig, hoe hevig ze ook tegen een parkeergarage zijn.

 

Het college wil het huidige bouwplan zonder meer realiseren. Leefbaar Hilversum zou willen dat het bouwplan wordt aangepast: minder omvangrijk, meer ruimte er omheen en meer dan alleen een symbolische staalconstructie die naar de oorspronkelijke kerktoren verwijst. Aan deze laatste wens van ons is wethouder Hammer intussen tegemoet gekomen.

Dick Klees

 

Verkiezingsprogramma