welkom op leefbaarhilversum.nl

Actueel

Terug naar overzicht
Het is gelukt: maandag 11 februari hebben wij in het raadhuis het stokje overgedragen aan cultuurcoördinator Eric van der Want. Dat gebeurde symbolisch, want het was wethouder cultuur Erik Boog aan wie wij de resultaten van de vorige twee impulsen naar voren is gekomen, hebben overhandigd: een ideeënbus van de Creatieve Impuls en de befaamde gele tafelkleden waarop de deelnemers aan de workshops hun aantekeningen maakten.
 
 
De cultuurnota voor Hilversum wordt nu voorbereid; en de discussie van maandagavond levert daarvoor input, net zoals de twee eerder door ons georganiseerde discussieavonden dat voor de cultuurnota deden.
 
Wat hebben die twee Creatieve Impulsen voor Hilversum nu opgeleverd?
Allereerst twee inspirerende, levendige debatavonden, waarop de aanwezigen zich prima hebben vermaakt; het waren echte avondjes uit in respectievelijk het Theater Achterom en de kelder van de Verrijzeniskerk.
Van veel deelnemers hebben we vernomen dat zij aangenaam verrast en positief gestemd waren omdat duidelijk gebleken is dat er in Hilversum zoveel te doen is op cultureel gebied; zowel voor de professionele als de amateurkunsten. Dat heeft voor een enorm positieve boost gezorgd.
 

Daarnaast zijn er ook een veel concrete gevolgen. Er wordt nu elke eerste zondag van de maand in de Verrijzeniskerk een culturele inloopmiddag georganiseerd onder de naam “Kunststof”. De tentoonstelling “75 deuren” - die bijna ter ziele leek - is weer nieuw leven ingeblazen, dankzij de bemoeienissen van Rients Slippens en Saskia Klein,die elkaar tijdens een van de impulsbijeenkomsten hebben ontmoet. En uiteindelijk hebben de avonden tot de aanstelling geleid van Eric van der Want als cultuurcoördinator van Hilversum!

Foto's: Peter de Kock

Betekent dat dit Dick en Marianne zich terugtrekken uit het cultuurdebat? Geenszins, maar wij gaan nu als raadsleden proberen om de rest van de raad ervan te overtuigen dat Hilversum écht een beter financieel beleid inzake cultuur verdient. En dat de cultuur en kunst die al aanwezig is het verdient om meer ruchtbaarheid te krijgen, bijvoorbeeld in de vorm van een uitburo.
 
Tenslotte zullen wij als raadsleden moeten zoeken naar een manier om de meerwaarde die het Mediapark voor (het imago van) Hilversum heeft, ook te gebruiken voor verbetering van het culturele en creatieve klimaat in Hilversum.
 
En wees gerust, wij blijven ons natuurlijk inzetten voor een creatief, cultureel Hilversum!
 
Marianne Berenschot
en Dick Klees
Verkiezingsprogramma