welkom op leefbaarhilversum.nl

Actueel

Terug naar overzicht

 

Doe mee met Impuls 2

Op 29 mei heeft Leefbaar Hilversum een tweede Creatieve Impuls aan Hilversum gegeven, samen met bijna honderd enthousiaste meedenkers en doeners. De eerste bijeenkomst was bedoeld als debat om alle wensen in kaart te brengen. Dit keer werd het duidelijk concreter, zo constateerden initiatiefnemers Marianne Berenschot en Dick Klees. Lees ook het verslag op Alles van Hilversum.

Conclusies uit de werkgroepen  

Om de uitkomsten van de workshops zo concreet mogelijk te laten zijn hadden de groepsleiders de opdracht meegekregen om

 • een concreet plan te formuleren
 • daar een tijdslijn aan te verbinden
 • en binnen de groep vervolgafspraken te maken waaraan de namen van enkele trekkers worden verbonden.
 •  

  De organisatoren waren zich ervan bewust dat dit hoog gegrepen was en dat het onderwerp van de ene werkgroep zich hier meer voor leende dan van een andere werkgroep. Maar dit streven gaf in elk geval een kader aan.

   

  WERKGROEP 1

  Hoe geef je de creatieve impuls in Hilversum structuur?

  (Rients Slippens en Ton van Mil)

   

  Werkgroep 1

   

  Hoe weet iemand die in Hilversum creatieve activiteiten wil ontplooien of daaraan wil deelnemen, wat er op dit gebeid al is ondernomen en bereikt? Wie zijn de sleutelfiguren op het gebied van kunst en cultuur die zo?n plan kunnen realiseren? En hoe is dat allemaal financieel rond te breien? Dat waren die vragen waar het in deze werkgroep om ging.

   

  Conclusies

   

  • Een informatieknooppunt oprichten dat op twee niveaus werkt: van en naar (al dan niet professionele) kunstenaars en ten tweede van en naar het publiek.
  • Een ontmoetingsplek cre?ren, waar de verschillende bloedgroepen elkaar kunnen ontmoeten. Professionaliteit is van groot belang.  Hiermee hangt de derde conclusie samen:
  • Regelmatig een Week van de X of een Maand van de Y organiseren, waarin diverse vormen worden gecombineerd.
   De kunst is door de verschillende ?bloedgroepen? nu te veel verkruimeld. Daarbij wordt sterk aanbevolen om te streven naar grotere projecten, projecten met 'massa', die in staat zijn a.h.w. de energie te leveren voor

   weer andere projecten. Niet alleen op Hilversum gericht, maar ook op heel Nederland. Daar gaat een aanzuigende werking van uit. Ze vallen dan meer op en bepalen daadoor meer het verbeterende imago van Hilversum. Hilversum Goed Bekeken zou hier structuur aan kunnen geven.

  Het onderscheid professioneel - amateur is voor het publiek niet van belang. De Stichting iMMovator zorgt voor een website en wethouder Boog voor het benodigde budget.

  Daarnaast hebben de volgende mensen uit deze werkgroep zich gecommitteerd om mee te werken aan een vervolgstap: Rob Schultheiss, Eveline Terweijden, Ronald Jan Lafeber , Monique van Bussel, Loi Che Chan, Afra van Aken, Henk Haselaar, Hennie Haselaar, Burt Lamaker en Saskia Klein.

   

  WERKGROEP 2

  Hoe versterk je het onderlinge contact tussen creatieven?

  (Hans van Breugel)

   

   

  In deze werkgroep draaide het om de vraag hoe je er voor kunt zorgen dat Hilversummers meer betrokken raken bij creatieve initiatieven. De opdracht was om concrete mogelijkheden te formuleren om grotere betrokkenheid te realiseren tussen kunstenaars, niet-kunstenaars en  creatieve instellingen. Daarnaast werd gekeken naar wegen om meer ruchtbaarheid te geven aan creatieve initiatieven.

   

  Uit de discussie bleek dat er behoefte bestaat vanuit diverse kunstenaarsdisciplines, zowel amateur als professioneel, om mensen uit andere disciplines tegen te komen. De vraag waarom dat op dit moment niet voldoende gebeurde leidde tot de conclusie dat hiervoor een centrale ontmoetingsplek nodig was. Vervolgens werd gediscussieerd over de concrete invulling van zo?n plek. Er werd een aantal randvoorwaarden genoemd die zullen leiden tot de gewenste plek om te werken, terugkoppeling te krijgen op idee?n en deze uit te wisselen en elkaar te ontmoeten:

   

   

  • Een Huis voor de Kunsten kan het best grootschalig worden opgezet, om het mogelijk te maken om een rendabel kunstcaf? te exploiteren. Daarnaast zouden andere centrale ruimtes en podia beschikbaar kunnen worden gesteld voor tussentijdse presentaties van projecten zo mogelijk tijdens het creatieve proces.
  • Om te voorkomen dat een dergelijk gebouw een ?instituut? wordt waar programmatisch gewerkt gaat worden, zouden de gebruikers niet structureel maar slechts voor een beperkte tijd gebruik moeten kunnen maken van beschikbare faciliteiten, zodat de wisselende bezetting voor dynamiek zou kunnen blijven zorgen. Te denken valt hierbij aan ateliers en repetitieruimtes voor toneel, muziek en voordracht.
  • Naast verhoogde betrokkenheid tussen kunstenaars onderling, is ook betrokkenheid van niet-kunstenaars van belang. Gedacht wordt aan een laagdrempelige activiteiten, waarbij ook kruisbestuiving plaatsvindt tussen bezoekers en publiek van zowel professionele als amateurkunst.
  • Geld en een gebouw is dus niet genoeg. Een grotere betrokkenheid wordt alleen gerealiseerd als de invulling van een Huis voor de Kunsten zodanig gebeurt dat dit goed aansluit bij de wensen en behoeften van de kunstenaars zelf.

  Om nadere invulling aan deze idee?n te geven heeft zich een groep van mensen beschikbaar gesteld die daar vanaf september mee aan de slag wil gaan:

  Merel Schrijver, Joty Franken, Joanna Geurts van Kessel, Charo Villalolos en Arjanneke van den Berg.

   

  WERKGROEP 3

  Hoe cre?er je mogelijkheden voor een creatieve verbinding
  tussen het Mediapark en de binnenstad

  (Karen Heerschop en Roel Simons)

   

   

   

  Hier stond de vraag centraal hoe creatief Hilversum het meest kan profiteren van de aanwezigheid van de mediaindustrie. Opdracht was om te formuleren wat hiervoor nodig is en in hoeverre de deelnemers van de werkgroep hier zelf aan kunnen bijdragen.

   

  Het gedeelde uitgangspunt was dat het MediaPark te veel enkel een werkenclave is. Bovendien is het te gesloten kent het teveel zuilen heeft om kleine projecten te ontwikkelen.

   

  Conclusies

   

  • Het Huis voor de Kunsten op het Mediapark realiseren
  • TCN verzorgt meer ?publiek leven? op Mediapark
  • Expositieruimte en een beeldentuin op het Mediapark
  • Doorbreken van het gesloten bolwerk MCO en gebruik maken van de orkesten en de ruimte die zij hebben
  • Een nog meer open entree
  • Gebruik van het aanwezige openluchttheater
  • Uitlenen van de goede apparatuur voor multimediale kunst op het MediaPark
  • Beschikbaar stellen van de uitstekende studiofaciliteiten van het MediaPark tijdens lege uren
  • Exposities houden van kunstenaars in kantoren en publieke ruimtes van het MediaPark
  • MediaPark meer gebruik laten maken van faciliteiten in Hilversum bij businessevenementen, workshops, meetings ,etc.

   

  Dit kunnen de deelnemers aan de workshop hier zelf aan doen:

  • Het Gooise kunstnetwerk draagt zorg voor een kunstkring soci?teit en projecten, manifestaties, exposities, etc.
  • Eenmaal per jaar organiseert HKU-KMT een beurs voor de creatieve industrie, waar een koppeling plaatsvindt tussen bedrijven en creatieven (vanaf september 2008).

  • Samenwerken met de Gooise Kunstkring (Elganan Jelsma) en met Kastanje Vastgoed (Edwin van der Voort). Kanstanje Vastgoed wil het gebouw van de voormalige Media academie tot broedplaats ontwikkelen.

   

  Alle vormen van kunst

  Ook nu waren niet alleen kunstenaars uit de verschillende disciplines uitgenoigd. Iedereen die de kunst en cultuur in Hilversum een warm hart toedraagt is voor ons een creatieveling die van harte welkom was. Op Impuls2 waren er ook programmamakers, ontwerpers, landschapsarchitecten en... een uitvinder.

   

   Veel tamtam

  Beatrix Drum & Bugle Corps 

  Het imposante startsein werd rond acht uur gegeven door het bijna voltallige Drum & Bugle Corps Beatrix, muzikale trots van Hilversum. Daarmee werd het signaal afgegeven dat de creativiteit die wij steunen zich niet beperkt tot ateliers en studio's. De band bracht het nieuwe programma met nummers van Queen.
  En queen is tenslotte de officiele functie van Beatrix.

  Marianne Berenschot en Dick Klees

  Verkiezingsprogramma