welkom op leefbaarhilversum.nl

Actueel

Terug naar overzicht

LH organiseerde maandag 26 maart de aftrap voor een bijeenkomst waarop is ge?nventariseerd wat er aan creatiefs in Hilversum leeft. Centraal stond de vraag hoe Hilversum een creatieve impuls zou kunnen krijgen. In een afgeladen Theater Achterom werd constructief en vrolijk gedebatteerd over het culturele imago van Hilversum. Conclusie: aan creatieve kracht geen gebrek, wel aan samenhang. 

 

Creatieve debater 

 

Met dit initiatief wilden wij een aanzet geven voor een positieve impuls voor het creatieve klimaat in Hilversum. Theater Achterom zat vol met mensen die zich betrokken voelen bij Hilversum en die ge?nteresseerd zijn in kunst, cultuur en multimedia. We hebben in Hilversum veel creatieve mensen. Behalve beeldend kunstenaars wordt er ook veel creativiteit geleverd op het gebied van de (multi)media. Toch hadden maar weinig mensen het gevoel dat Hilversum bruist van de creativiteit. Intussen weten we wel beter. Theater Achterom zat vol met cultureel betrokken Hilversummers. We mogen wel zeggen: bomvol.  

Bomber Burt

 Bomber Burt

 

Aan het begin van de avond zag acteur Burt Lamaker nog maar ??n oplossing: een daad stellen als schreeuw om aandacht voor een creatieve impuls. Door in een klap de hele zaal op te blazen zou alles opnieuw opgebouwd kunnen worden. De gewenste aandacht kreeg hij, de oorverdovende knal bleek ongevaarlijk. Iedereen die er toe doet bleef gespaard.

 

 

Het idee achter de discussieavond was simpel: als je creatieve mensen uit verschillende disciplines bij elkaar zet kunnen zij elkaar be?nvloeden en inspireren. De klassieke grenzen binnen kunst en cultuur vervagen steeds meer. Autonome kunst, (grafische) vormgeving, design, ICT research en development lopen steeds meer in elkaar over. Maar het  het ontbreekt in Hilversum ontbreekt aan een ontmoetingsruimte of een platform.

 

 

 

Het was in elk geval een inspirerende avond met meer aanwezigen dan er in Theater Achterom passen. Dat wordt de volgende keer dus een grotere locatie. De volgende keer ja, want in het algemeen waren de bijdragen van de aanwezigen erg opbouwend; als algemene conclusie kan dan ook worden gesteld dat veel creatieve mensen in Hilversum staan te trappelen om de handen ineen te slaan.

Het zou zonde zijn als de energie die gisteravond vrij kwam, zou wegebben.

Daarom hebben wij besloten om een vervolgavond te organiseren.

Wanneer en waar? Daarover houden we je vanaf deze plek op de hoogte.

 

De Hilversumse performer Burt Lamaker had, zoals voorzien, een spraakmakende opening; hij kreeg al snel de lachers op zijn hand.

De bijdrage van ex-cultuurmakelaar Rienst Slippens was aanzienlijk serieuzer. Hij legde uit hoe Hilversum beter gebruik kan maken van de (culturele) mogelijkheden die zij heeft. (Zie 'Hilversum heeft een imagoprobleem'.)

Christie Rusche sprak vanuit haar eigen persoonlijke ervaring als beeldend kunstenaar in Hilversum en maakte heel wat discussie los.

Niet iedereen deelde haar standpunt dat kunstenaars zelf initiatieven moeten ontplooien om elkaar op te zoeken en dat daarvoor geen door de gemeente aangewezen locatie nodig is.

 

Natuurlijk werd ook benadrukt dat er al veel initiatieven zijn in Hilversum. Dat verandert echter niets aan het algemene gevoel dat er te weinig zichtbaar is van wat er aan creativiteit gaande is. Het beginnen van een website, zoals een van de deelnemers opperde, zou een eerste stap zijn. Dat ligt weliswaar voor de hand, maar tot nu toe was er nog geen website waarop alles en iedereen die met kunst en cultuur in Hilversum te maken heeft te vinden is.

 

Ook werden plannen gemaakt voor een route, breder dan de al bestaande beeldenroute, waarbij ook andere vormen van kunst zichtbaar zouden kunnen worden. Verschillende deelnemers hebben ook gebruik gemaakt van de idee?nbus.

 

Nogmaals dank aan alle enthousiaste deelnemers; dat geeft zeker hoop voor de creatieve toekomst van Hilversum!

 

 

MET DANK AAN
 

 

Marianne Berenschot en Dick Klees

Verkiezingsprogramma