welkom op leefbaarhilversum.nl

Actueel

De 5 basisdoelstellingen van Leefbaar Hilversum (deel 3 van 4)

De vijf basisdoelstellingen van het Mobiliteitsplan Leefbaar Hilversum zijn:

 • het verbeteren van de verkeersleefbaarheid.
 • het terugdringen van de schade aan natuur en milieu.
 • het verbeteren van de veiligheid.
 • het vrijwaren van de bereikbaarheid.
 • het garanderen van de toegankelijkheid.

In het door de gemeente Hilversum uit te werken beleidsplan wordt het parkeerbeleid voor een bepaalde periode uitgewerkt. Dit plan maakt deel uit van het gemeentelijke mobiliteitsplan.

Hierin worden ook de volgende onderwerpen aan de orde gebracht:

 • Openbaar vervoer in Hilversum en omgeving.
 • Een eerlijke verdeling van de parkeerkosten voor iedereen.
 • Infrastructuur met buurgemeenten afstemmen en verbeteren.
 • Doorgaand verkeer in en rond Hilversum, hoe kunnen we dit verbeteren of veranderen.
 • Parkeergelegenheden binnen en vooral buiten Hilversum.
 • Overdekte (ondergrondse) gratis fietstransferiums bij Centraal Station.
 • Strengere en vooral consequente handhaving op parkeer- en fietsenbeleid.
Verkiezingsprogramma