welkom op leefbaarhilversum.nl

Actueel

Terug naar overzicht

Het leek erop dat er een einde was gekomen aan de ophef rond dak- en thuislozencentrum De Cocon. Helaas, niets is minder waar. De Bloemenbuurt uitte vorig jaar massaal en luidruchtig bezwaar tegen de komst van het sociaal pension in hun buurt. Met succes: besloten werd van de vier functies die aanvankelijk in de Cocon zouden worden gevestigd er twee slechts tijdelijk te laten zijn. Die twee zijn het dienstencentrum en het passantenverblijf.

Als raad was Leefbaar Hilversum gevoelig voor de argumenten van de buurt, wetend dat deze al overbelast was. In de Bloemenbuurt bevindt zich in een straal van een kilometer diverse sociale opvang, waaronder de Vluchtheuvel. Bovendien zit pal naast de Cocon een kinderspeelplaats, een van de weinige speelplekken voor kinderen in die buurt.

Bovendien bleek uit landelijke onderzoeken dat het eigenlijk beter was om niet te veel functies op een locatie te stoppen, en dat het voor de doelgroep, dak- en thuislozen, beter was ze in een prikkelarme omgeving te huisvesten en niet in een woonbuurt met winkels en veel verkeer.

De gemeente zou uiterlijk februari 2009 met alternatieve locaties komen. 11 Maart was het zover en werden twee alternatieve locaties besproken: Noordse Bosje en Vaartweg 63a. Beide in woonwijken, beide in buurten die al veel overlast kennen (variërend van indrinkende jongeren op de Vaartweg tot zware vrachtwagena met draaiende dieselmotoren aan het Noordse Bosje. Daarnaast is er op de Vaartweg een speelplek.

Deze problemen werden niet alleen aangekaart door de bewoners die gisteravond in groten getale hun redelijke bezwaren kwamen toelichten, maar ook door de politie en Bureau Wijkzaken. LH kon hier heel kort over zijn: geen goed idee! Volgens de wethouder hadden we echter geen keus en moesten we als raad wel kiezen uit deze twee locaties. Hadden we immers zelf de Bloemenbuurt niet beloofd dat er in februari alternatieve locaties werd voorgesteld? Ja mevrouw, maar niet deze locaties. En nee mevrouw, niet op basis van criteria waar de Raad grote bezwaren tegen maakt.

Leefbaar Hilversum vindt het onacceptabel dat wethouder Ketelaar koste wat kost een locatie met dezelfde problemen als de Bloemenbuurt er wil doordrukken. Dat is nooit onze bedoeling geweest en ook niet die van de Bloemenbuurt! En waarom zijn alle 85 locaties die zijn onderzocht afgewezen?

Bij de criteria die blijkbaar werden gehanteerd kun je de nodige vraagtekens zetten. Waarom moet een daklozenpension op twee kilometer afstand van het station worden geplaatst? En waarom is er alleen naar locaties in Hilversum gekeken en niet naar gemeenten in de regio? Kortom, een ongelooflijk slecht voorstel waar niemand een kant mee op kan.

Marianne Berenschot

Verkiezingsprogramma