welkom op leefbaarhilversum.nl

Actueel

Terug naar overzicht

Gisteren stond, na bijna een jaar van de politieke agenda te zijn geweest, het metersdikke hoofdpijndossier De Cocon weer op het programma.

Verantwoordelijk wethouder Erik van der Want van D66 heeft met zijn ambtenaren een oplossingsrichting opgetekend, nadat hij zich dit complexe onderwerp eerst eigen had gemaakt.

 In de voorliggende nota vraagt de wethouder aan de raad om in te stemmen met het aanstellen van een projectleider uit eigen gemeentelijke gelederen om  een plan van aanpak te maken voor een permanente, definitieve oplossing van die groep alcoholverslaafde daklozen die overlast ver oorzaken. Die oplossing ligt niet in het zoeken van een locatie elders in Hilversum of in de regio, maar juist inventarisatie van deze doelgroep en de hulpverlening beter in te schakelen en op elkaar af te stemmen.

Daarmee zegt de wethouder dus eenzijdig het convenant op. Daar is met name de bewonersorganisatie Bloemenbuurt.com erg boos over. Zij zijn weggelopen uit het overleg met de wethouder en hun woordvoerder Rob Gerner heeft een brief verspreid met daarin een niet oplossingsgerichte klaagzang, waarin hij aankondigt het bijltje er bij neer te gooien. Waarvan acte, maar zo kom je er niet!

 

Er hadden zich 2 insprekers gemeld: een medewerker van de Cocon die kort uit de doeken deed welke moeite zowel Cocon als buurtbewoners hebben gedaan om de over last tot een minimum te beperken. Verder vertelde hij dat het gaat om een hardnekkige groep van ongeveer 13 notoire onruststokers. De andere inspreker was woordvoerder van de Lombok buurtgroepering die gelukkig niet weg is gelopen uit het overleg met de wethouder. Hij is voorzichtig positief over de aanpak tot op heden van de wethouder.

 

Vervolgens deden bij toerbeurt alle partijen hun zegje. Ik zal u de verdere details besparen, maar opvallend was toch wel de ‘draaikonterij’ van D66. Met name GroenLinks, Christen Unie en CDA vielen over woordvoerder Annemarie den Daas heen, toen zij aangaf dat D66 volledig achter de aanpak van hun eigen wethouder staat. En dat terwijl er voor de verkiezingen van 3 maart werd vastgehouden aan naleving van het convenant. De discussie bleef veel te lang steken op ‘welles-niets’ en eventueel kiezersbedrog.

 

LH vond het jammer dat de uitkomsten van de miniconferentie afgelopen december in het Raadhuis, waarin in regioverband met zowel ambtenaren als professionals in de hulpverlening over dit probleem werd gepraat, niet waren verwerkt in de nota. Sterker nog: pas gistermiddag werd het verslag van de conferentie aan de raadsleden gemaild. Er waren instellingen te gast uit Amersfoort (hostel), Utrecht (Housing First) en Woerden (vorm van begeleid wonen) die vertelden over hun ervaringen mbt dit onderwerp. Er zijn dus legio voorbeelden van oplossingsmogelijkheden.


LH vind het moedig van deze wethouder dat hij het over een andere boeg gooit: het gaat om de individuele aanpak via al dan niet ambulante hulpverlening. Alleen op die wijze pak je het bij de bron aan. Daar zijn immers voorzieningen voor die nu wellicht niet alle benut worden. Mensen met problemen hebben recht op humane behandeling en hulp. Mocht die hulp uiteindelijk niet helpen of zijn de individuele leden van die doelgroep niet bereid om mee te werken, dan is LH voorstander van een strak regime: zoek dan een plek op een sobere plaats in Hilversum waar deze mensen een dak voor de nacht kunnen krijgen en maaltijd en zodoende zo weinig mogelijk overlast veroorzaken. Niets meer, niets minder. Het houdt een keertje op.

 

Het betoog van de wethouder was gepassioneerd en vurig. Hij vertelde veel over wat er de afgelopen maanden is besproken en bereikt, in tegenstelling tot de periode van anderhalf jaar daar voor. Daarmee maakt hij indruk op vrijwal alle raadsfracties. Er was algemene instemming met de oplossingsrichting die Van der Want voorstelde. De eerste horde lijkt genomen.

 

LH wil dat er voor de zomer een concreet plan van aanpak ligt en dat voor 2013 dit probleem definitief is opgelost. Actie is gewenst en alleen zo kunnen de wethouder en de politiek het vertrouwen van de burger terugwinnen.


Het onderwerp komt nog dit voorjaar terug ter bespreking in de Raad. De wethouder zal de gedane suggesties meenemen in zijn volgende, hopelijk wat concretere concept.

 


 

Zou het er dan toch van gaan komen? Een definitieve oplossing van dit al jaren slepende probleem? Komt er een fraaie vlinder uit de Cocon?

Wordt vervolgd.


Peter van Westing
Verkiezingsprogramma