welkom op leefbaarhilversum.nl

Actueel

Terug naar overzicht

In groten getale waren ze aanwezig, de bewoners van de Hilversumse Meent. Er waren zelfs zoveel mensen op de informatieve bijeenkomst voor en door bewoners van de Hilversumse Meent, dat niet iedereen in de grote zaal paste en er in de zaal ernaast via videobeelden meegekeken moest worden.

 

Aanleiding voor de bijeenkomst was de gemeentelijke herindeling en de positie van de Hilversumse Meent daarin. De gemeente Bussum heeft aan de provincie laten weten dat zij graag de Hilversumse Meent inlijft bij de samenvoeging Naarden-Bussum. De gemeente Hilversum wil haar Meent onder geen beding kwijt. De provincie onderzoekt intussen ook de mogelijkheid van een samenvoeging van Muiden-Weesp-Naarden-Bussum, iets waartegen Bussum zich verzet.

 

Zoals we gewend zijn van de Meentbewoners namen zij het heft in eigen handen en kwamen zij met het initiatief voor een onderzoek: ?De Meent Hilversums of Bussums??. In de werkgroep die het onderzoek verrichtte zaten twee voorstanders van samenvoeging bij Bussum en twee tegenstanders van die samenvoeging. In de samenvatting van het rapport konden we lezen dat er op velerlei gebied niets verandert als de Hilversumse Meent bij Bussum zou gaan horen. De afstand naar de bibliotheek of de sportvereniging wordt niet kleiner, het vuil wordt nog gewoon door het GAD opgehaald. Het enige grote verschil is dat ze voor gemeentezaken zoals het paspoort of vergunningen niet meer naar het raadhuis in Hilversum hoeven maar naar het gemeentehuis van Bussum kunnen.

 

Hands off De Meent 

 

De vraag of de Hiversumse Meent bij Hilversum moet blijven of naar Bussum moet overgaan zal dus veelal op emotionele gronden beantwoord worden. Of het moet gaan over de irritatie die de vele drempels op de wegen naar Bussum veroorzaken. Of juist het feit dat sommige wegen in Bussum zo smal zijn dat het gevaarlijk is voor fietsers, zoals een bewoonster betoogde. Als de Meentbewoners Bussumers zijn kunnen ze daar tenminste over meepraten. De heer Zegering Hadders, die vanuit Bussum afgevaardigd was dit soort vragen te beantwoorden meldde dat je in Bussum twee stromingen hebt als het gaat om verkeer. De ene stroming staat het scheiden van verkeersstromen en drempels voor, de andere vindt dat door al het verkeer over een smalle weg te leiden het vanzelf verkeersremmend is. In Bussum zijn ze er nog niet uit welke stroming het beste is.

 

Iets anders waar sommige bewoners zich zorgen om maken is de groengordel rondom de Hilversumse Meent. Zal Bussum als meest dichtbevolkte gemeente van Nederland de Meent niet gebruiken om te kunnen uitbreiden? De gemeente Hilversum is juist bezig om die groengordel veilig te stellen door de gronden over te dragen aan het Goois Natuur Reservaat, zo vertelde loco-Burgemeester Hammer, die namens Hilversum de vragen beantwoordde. Maar de heer Zegering Hadders benadrukte dat Bussum hetzelfde voorstond.

 

En hoe zal het straks gaan met het buurthuis in de Meent? Bussum heeft er in het verleden nogal wat gesloten en de Bussumse jeugd hangt volgens een bewoner nu vaak in de Hilversumse Meent rond. Het antwoord van de heer Zegering Hadders luidde dat als een buurthuis goed functioneert er geen reden is om dat te sluiten. Hilversum gaat echter een stap verder. Er zijn plannen voor een woondienstencentrum in de wijk met daarbij een steunpunt van de bibliotheek.

 

Aan het eind van de avond kwamen de conclusie en de aanbeveling van de werkgroep ter sprake. De werkgroep beveelt de Stichting Hilversumse Meent aan om in overleg met de actiegroep Meent on te Move te komen tot een deskundige en neutrale meningspeiling onder de Meentbewoners. Met de uitslag kan de Hilversumse Meent haar mening bij de provincie kenbaar maken.

Karen Heerschop

Verkiezingsprogramma