welkom op leefbaarhilversum.nl

Actueel

Terug naar overzicht
Nadat er al een evaluatie van het nieuwe vergadermodel is geweest, duikt de vraag op hoe en wanneer een voorstel door de raad wordt behandeld. Het tijdstip is ook zeer relevant want de Raad komt te vaak pas in beeld als een voorstel al volledig is klaargestoomd.

Voor een discussie over het versterken van de kaderstellende rol van de gemeenteraad was van bijna elke partij een aantal raadsleden present. Zij wisselden met elkaar van gedachten over de vraag hoe raadsleden bijvoorbeeld tijdens Het Besluit (van een raadsvergadering) effectiever en adequater kunnen spreken.
 
Wij kwamen tot een aantal verrassende en zinvolle inzichten:
  • De Raad let teveel op details van de te behandelen nota;
  • In de nota's moet hetzelfde format worden gebruikt voor alle diensten. ALleen dan is het helder voor de Raad;
  • Het is de gemeenteraad die de kaders stelT;
  • De portefeuillehouders moeten erop toezien dat de kaderstellende nota geen schaamlap voor de Raad wordt;
  • Ook door verkiezingen kunnen verworven inzichten veranderen; de samenstelling van de Raad wijzigt immers;
  • Hierdoor moeten de kaders worden bijgesteld, omdat de Raad meegroeit met de veranderende maatschappij;
  • 30%  = afspraak en maar liefst 70% wordt bepaald door het gedrag van de Raad; houdt zij zich wel aan die afspraken?
  • Politiek is een houding (hoe stel je je op als Raadslid?)
  • Aanvaard de uitslag; wil niet altijd gelijk hebben. Besef dat dit de democratie is. Sommige raadsleden debatteren net zo lang door totdat ze gelijk hebben gekregen.
  • Wellicht een cursus of begeleiding voor (nieuwe) Raadsleden; zelfreflectie (iemand opperde het voorstel om direct na een raadsvergadering een 'zelfreflectieformulier' in te vullen!
 
Het was een zinvolle bespreking in een open sfeer waarin we tot nuttige inzichten kwamen. Het kan dus wel! Politici kunnen het samen eens worden, ook als het eens niet in hun eigen kraam te pas komt.
Mirjam Kooloos
 
Verkiezingsprogramma