welkom op leefbaarhilversum.nl

Actueel

Terug naar overzicht

Na twee maanden intensief campagnevoeren in de vorm van debatten, onze kraam op de Groest, flyeren, de vele mails beantwoorden, is op verkiezingsdag het uur van de waarheid aangebroken. Een forse overwinning van D66 (Erik Boog, gefeliciteerd!), verlies voor de PvdA, een stabiele VVD, HvH als nieuw partij met drie zetels in de raad, CDA en SP leveren er allebei een in, GroenLinks blijft op drie staan, LH levert helaas 3 drie zetels in en de ChristenUnie heeft er ook twee; gelukkig geen eenmansfracties meer.

  D66  8
  VVD  7
  PvdA  6
  CDA  3
  SP  3
  GL  3
  HvH  3
  Leefbaar Hilversum  2
  CU  2

Aan Erik Boog nu de uitdaging om de coalitiebesprekingen te starten. Gezien de verdeling zal dit geen gemakkelijke opgave worden. Zeker met vier lastige jaren in het verschiet, waarin Hilversum bestuurlijk kleur zal moeten bekennen en alle zeilen bij zal moeten zetten. Bezuinigen of belasting verhogen? Allebei? Of gewoon nog meer lenen? Het worden zware en spannende tijden, dat is wel zeker.

Wij hebben het net iets minder gedaan dan waar ik op gehoopt had: 2 zetels, ik was pas echt blij geweest met 3. Dit komt voornamelijk door de wisselingen binnen de raadsfractie de afgelopen jaren, de mislukte fusie met DLPH, de negatieve berichten in de lokale en regionale pers en de opinie die oprichter Jan Nagel de afgelopen maanden heeft geuit.

Maar weggevaagd zijn we gelukkig niet. Nu verder met een kleinere fractie flink aan de slag. Ons programma is concreet, goed doordacht en een mooie basis. Ik zie het niet als een verlies, maar als een mooie uitdaging voor de komende vier jaar.

De komende weken zijn die van beëdiging, inwerken, coalitiebesprekingen, raadsvergaderingen, dus stilzitten is er niet bij.

Ik wil iedereen die Leefbaar Hilversum de laatste jaren heeft gesteund als sympathisant, kiezer of actieve (fractie/bestuurs)leden heel hartelijk bedanken voor de steun.

Peter van Westing

Verkiezingsprogramma