welkom op leefbaarhilversum.nl

Actueel

Terug naar overzicht

Afgelopen weken was er weer veel commotie over de nieuwe poptempel, het  “Nieuwe Paradiso” van Hilversum: de Vorstin. Liep eerder de bouw qua kosten en tijdsplanning in de soep, nu dreigt er een exploitatietekort nog voordat de deuren voor publiek geopend zijn. De directeur is ontslagen, de medewerkers en vrijwilligers protesteren en er is er een bestuurslid (onder dwang) opgestapt.

 

Verantwoordelijk wethouder Erik Boog houdt de boot af: de gemeente is geen partij in deze en kan zich niet bemoeien met bestuurszaken van de Vorstin. Maar de wethouder moet toch geweten hebben dat het al een tijd niet boterde tussen directie en bestuur? Waarom moeten medewerkers en vrijwilligers aan de bel trekken voordat er iets gebeurt? LH heeft tijdens het vragenuur kritische vragen gesteld: hoe heeft dit kunnen gebeuren? Wat gaat de wethouder hier aan doen? Antwoord van Erik Boog: er komt een externe procesbegeleider om de partijen tot elkaar te brengen. Wat een passieve houding! Waarom gaat de wethouder zelf niet praten met de betrokken partijen?

 

 

Voorlopig nog geen rode loper voor de Vorstin

 

Wat LH betreft komt er zeer binnenkort een debat over de Vorstin. De onderste steen moet boven. Gedane zaken nemen geen keer, maar we moeten we lessen trekken uit het verleden en zorgen dat dit niet meer kan gebeuren. Bij dergelijk grote projecten moet de gemeente als eigenaar van een heel duur gebouw en als subsidieverlener van het exploitatiebudget, een grote vinger in de pap hebben. Desnoods in de vorm van een tijdelijke bestuurder die de financiën goed kan managen. Op deze wijze kun je eenvoudigweg niet met belastinggeld van de Hilversummer omgaan. Een slechte beurt voor Boog en zijn ambtenaren.

 

Leefbaar zit er bovenop!

Wordt vervolgd.

 Peter van Westing

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

Verkiezingsprogramma