welkom op leefbaarhilversum.nl

Actueel

Terug naar overzicht

Al bijna 10 jaar praten we in Hilversum over een nieuw poppodium. Een cultuurpodium waarvoor intussen een brede doelgroep is ontstaan, want vele generaties zijn met popmuziek opgegroeid. Welke Hilversummer tussen de 20 en 50 jaar kwam nou niet tijdens zijn middelbare schoolperiode in de Tagrijn… Die stond bekend in heel Nederland en er was een levendige popcultuur in Hilversum.

Maar het gebouw, een oude school, werd meer en meer een struikelblok voor een goede exploitatie. Daar kwam nog bij dat de Tagrijn formeel een welzijnsinstelling was en dat paste eigenlijk niet, vond de gemeenteraad. Eerst moest de Tagrijn een zelfstandige organisatie worden met een eigen bestuur, voordat de gemeenteraad geld zou steken in een nieuw gebouw.

TAGRIJN GESLOOPT

Na jaren van praten werd cultuurpodium de Tagrijn zelfstandig en werden er gemotiveerde en deskundige bestuursleden gevonden, een bestuur dat wilde gaan voor een moderne bedrijfsvoering en een goede programmering. Nu werd het zaak bouwplannen te gaan maken en voor financiering te zorgen. Dat lukte, een aantal prachtige ontwerpen werd gemaakt en de Europese aanbesteding werd gedaan op basis van een reële begroting. Het oude gebouw werd gesloopt, de oude naam ingewisseld voor een nieuwe: De Vorstin. De verwachtingen waren hoog gespannen. De teleurstelling was groot toen bleek dat er maar één inschrijving was die ook nog eens fors hoger uitviel dan de gemeentelijke begroting. Wat nu te doen? Stoppen of doorgaan, dat is de vraag die vanavond in de gemeenteraad beantwoord moet worden.

 

STOPPEN...

Natuurlijk is niemand er blij mee dat er nog eens bijna 2,5 miljoen bij moet. Geld dat in een spaarpotje zat om in de toekomst in cultuur te steken. Dat geld had Leefbaar Hilversum liever in een door ons zo gewenst Huis voor de Kunsten gestoken. Nu stoppen zou betekenen dat de gemeente een grotere spaarpot zou hebben voor toekomstige plannen. Maar om een stad levend te houden heb je cultuurvoorzieningen nodig voor jong en oud. En nú is het moment om een gewenste cultuurvoorziening te realiseren. Er ligt nú een concreet bouwplan voor een poppodium en de organisatie en het bestuur zijn al aanwezig. Andere plannen op het gebied van cultuur zitten nog in de beginfase. Hoezeer wij zulke alternatieven ook ambiëren, de ervaring leert dat het realiseren ervan jaren in beslag kan nemen. En dan blijft het nog de vraag of het geld dat we nu hebben, dan nog beschikbaar is. Want de ervaring leert ook dat de financiële huishouding van een gemeente zeer wisselvallig kan zijn.

...OF UITSTELLEN?

Uitstel zou een alternatief kunnen zijn als het zicht geeft op een betere situatie. Maar is dat perspectief er? Opnieuw aanbesteden betekent dat er veel aan het oorspronkelijke ontwerp moet worden veranderd (wat ook weer extra kosten met zich meebrengt). Dat zijn nu eenmaal de regels bij een Europese aanbesteding. Je kunt niet zomaar opnieuw beginnen, ook niet als er maar één inschrijver is. En over dit ontwerp is lang nagedacht en gepuzzeld. Daarbij is het bouwkavel zó beperkt, dat er weinig anders te bedenken valt. Maar belangrijker is dat een nieuwe aanbesteding geen enkele zekerheid biedt op een goedkoper alternatief. Ook dan zijn we weer afhankelijk van de inschrijvingen, net als nu (en met het verstrijken van de tijd wordt alles steeds duurder).

TIJD DRINGT

Een tweede onzekerheid bij uitstel is of de organisatie en het bestuur het nog zo lang vol houden zonder gebouw. Want een tijdelijk gebouw is niet zo makkelijk te realiseren in Hilversum. De locaties die misschien geschikt waren zijn in het veleden al bekeken en stuitten op veel bezwaren van omwonenden. En vindt in Hilversum nog maar eens een plek waar een tijdelijk poppodium zou kunnen staan (nog los van de extra kosten).

GELDVERSPILLING?

Sommigen stellen de vraag: ‘Kan allemaal zomaar bij de overheid? Dat kan ik thuis met mijn huishoudgeld niet.’ Dan zou ik toch de volgende vergelijking willen maken: Stel je wilt een nieuwe badkamer. De oude voldoet niet meer aan de eisen van deze tijd. Je oriënteert je op prijzen en komt tot de conclusie dat het voor € 3.000 goed mogelijk is om een nieuwe badkamer te bouwen. Je sloopt de oude en laat offertes maken. Wat blijkt? Geen enkele aannemer doet het voor minder dan € 4.000. Maar gelukkig heb je nog een spaarpotje met € 1.000. Dat geld had je opzij gezet om misschien later nog iets aan je huis te verbouwen. Wat doe je? Je oude badkamer is al ontmanteld en de plannen voor de rest van het huis zijn nog vaag…

Dat is dus de vraag waar wij op deze commissievergadering voor stonden.

  

Verkiezingsprogramma