welkom op leefbaarhilversum.nl

Actueel

Terug naar overzicht
Of de gemeenteraad maar even 21 bouwplannen wilde goedkeuren. Eerder waren die in een vertrouwelijke vergadering voorgelegd. Omdat ze geheim zijn kun je het daar in een openbare raadsvergadering niet over hebben. We kunnen dus alleen onze conclusie kwijt van de algemene situatie over deze zogeheten grondexploitaties. En die luidt in één woord: desastreus.
 
COLLEGE GEEFT INVOLLEDIGE INFORMATIE
Toen de voltallige oppositie eerder deze week een motie wilde indienen over het stopzetten van het monstrueuze bouwplan Lieven de Key kreeg zij van de wethouder te horen dat die motie aangehouden moest worden omdat we niet over alle informatie zouden beschikken. Dat is op zich al kwalijk omdat het college de verplichting heeft de gemeenteraad actief te informeren. Dat is dus niet gebeurd, en dat nog wel bij zo’n belangrijk project als Lieven de Key. Alleen al daarom is het duidelijk dat LH niet met de ter inzage gelegde grondexploitaties kan instemmen.
 
COLLEGE HEEFT GEEN VISIE
Dit jaar heeft de gemeente Hilversum geen zomernota omdat het meerjarig financieel beeld niet sluitend is. Toen LH het college in de Discussie over het uitblijven van de zomernota aan de tand voelde, gaf de wethouder als reden dat de meicirculaire, waaruit bleek dat het gemeente accres de komende jaren aanzienlijk afneemt, pas midden in de zomer zou komen. Dat is geen goede reden en zeker geen afdoende verklaring. Regeren is vooruitzien en de meicirculaire komt altijd pas in… mei. Maar als wethouder financiën moet je binnen een bepaalde bandbreedte kunnen aangeven welke kant het opgaat. Maak dan verschillende scenario’s. Dit college heeft ondanks de kredietcrisis ook geen visie ontwikkeld. Dat is onvoorstelbaar én kwalijk.
 
RAAD AAN HET LIJNTJE GEHOUDEN
De gemeenteraad krijgt niet de kans mee te denken. Straks wordt de begroting voorgeschoteld en dat is het dan. De raad wordt door dit college aan het lijntje gehouden. We krijgen te weinig informatie waardoor we onze controlerende taak niet kunnen uitoefenen, en we krijgen geen zomernota, zodat we ook onze sturende rol niet kunnen uitoefenen.
En of dat nog niet genoeg is wordt de raad wel gevraagd in te stemmen met een 18-tal bestemmingen. Dat kan natuurlijk niet.
Verkiezingsprogramma