welkom op leefbaarhilversum.nl

Actueel

Terug naar overzicht

Er is iets goed mis met de aanbesteding van het Openbaar Vervoer in Gooi en Vechtstreek voor de periode van 2011-2019.


De dienstverlening is rampzalig voor diegenen die volledig afhankelijk zijn van het busvervoer. Het mag toch niet gebeuren dat onze medebewoners niet meer in de gelegenheid worden gesteld om sociaal actief deel te nemen aan onze samenleving!

 

 

 


Het is dan ook logisch dat Leefbaar Hilversum zich spontaan aansloot bij de actiegroep “Behoud Fatsoenlijk Openbaar Vervoer”. Door een massaal protest te laten horen bij de Provinciale Staten van Noord Holland, maken we duidelijk dat deze invulling van Openbaar Vervoer echt niet kan.

 

Zaterdag 7 augustus wordt in de gehele regio een handtekening actiedag BEHOUDOV gehouden. Leefbaar Hilversum roept iedereen op om deel te nemen aan de reeds gestarte handtekeningenactie!!

 

Voor verdere informatie en het plaatsen van uw handtekening verwijs ik naar de website: http://ovactie.blogspot.com

 

Jan Spaans


Verkiezingsprogramma