welkom op leefbaarhilversum.nl

Actueel

Terug naar overzicht

De beoogde samenvoeging met DLHP tot Hilversum Eén gaat niet door. Het is jammer dat een veelbelovend initiatief is gestrand op wantrouwen van de kant van DLPH. Ook betreuren wij dat de energie die is besteed aan bestuurlijke haarkloverij verloren is gegaan, in plaats van dat die ten goede is gekomen aan de zaken die de Hilversummers werkelijk bezighouden. Aan de inzet en goede bedoelingen van LH heeft het niet gelegen. Wij hebben niet nagelaten te benadrukken dat wij ons er niet op zullen voorstaan vijf keer zo groot te zijn als de eenmansfractie van Leonie Sazias. Dat kwam o.a. tot uiting in ons aanbod dat zij de belangrijkste functie als lijsttrekker zou krijgen.

Breekpunt was het lijstnummer waarmee de nieuwe partij de a.s. verkiezingen zou ingaan: wij hechtten voor Hilversum Eén aan nummer 2 of 3 (op basis van de regels voor een samenvoeging van twee bestaande partijen). Het is niet alleen gebruikelijk, maar ook verstandig om de hoogste plaats na te streven. Zo is het gegaan toen ARP, CHU en KVP fuseerden tot het CDA; zo ging het ook toen PPR, CPN, PSP en EVP samen verder gingen als GroenLinks.

Een vergelijking. Twee bedrijven besluiten de krachten te bundelen en een nieuw hoofdkantoor te bouwen op de plek van de afzonderlijke oude gebouwen. Eén van de twee wil per se dat óók de funderingen worden afgebroken, terwijl die oersterk zijn en het nieuwe gebouw gemakkelijk kunnen dragen.
Als je bewust kiest voor de laatste plek voor je partij is dat dus niet zo slim. Tot op het laatst heeft Leefbaar Hilversum het bestuur van DLPH de gelegenheid gegeven dit onverstandige standpunt te verlaten. Helaas liet zij het overleg klappen.

Leefbaar Hilversum kan zich nu, in plaats van aan deze perikelen, geheel wijden aan de belangen van de Hilversummers en de komende verkiezingen.
Met Lijst 3

Dick Klees

Verkiezingsprogramma