welkom op leefbaarhilversum.nl

Actueel

Terug naar overzicht

 

Op onze buitenring rijdt veel verkeer, vooral op de Diependaalselaan en de Johan Geradtsweg. Een deel van dat verkeer hoeft niet in Hilversum te zijn maar gebruikt het Hilversumse wegennet als doorgangsroute. Een drukke buitenring levert niet alleen problemen op voor de bereikbaarheid maar ook voor de leefbaarheid en de luchtkwaliteit. Bewoners zijn daarvan de dupe.

 

Een oplossing zou kunnen zijn het doorgaande verkeer te registeren en te laten betalen voor het gebruik van de Hilversumse wegen. Een aantal jaren geleden, bij het ontwikkelen van de plannen voor de buitenring, hebben we de mogelijkheid van beprijzing al bij de toenmalige minister Peijs aangekaart. Leefbaar Hilversum stelde voor om in hier een pilot te beginnen. De minister wilde daar toen niets van weten, omdat zij niet van plan was om rekening rijden in haar periode in te voeren.

 

Lokale tolheffing

 

Veel steden in Nederland kampen met verkeer dat door de stad rijdt zonder daar een bestemming te hebben. Steeds meer gemeenten vragen met nadruk om een systeem om routekeuze en tijdstip van vertrek te reguleren. In diverse gemeenten zijn al plannen ontwikkeld voor een lokale tolheffing voor auto?s.

De huidige minister van verkeer Eurlings heeft de invoering van de kilometerheffing tot persoonlijke missie gemaakt maar is bang dat lokale systemen het toekomstige landelijke systeem ondergraven. Toch denken wij dat beide systemen elkaar niet hoeven te bijten. Kilometerheffing richt zich op de hoofdwegen. Daar worden kilometers gemaakt en niet in de binnenstad. Het onderliggende wegennet kent zijn eigen problematiek en daarvoor zijn andere oplossingen nodig.

 

Toltarief voor lokale wegen

 

Intussen is er een wetsvoorstel voor een Tolwet van GroenLinks dat gemeenten en provincies de mogelijkheid biedt om op bestaande wegen een toltarief in te stellen. Zij kunnen zelf de hoogte bepalen en de opbrengsten naar eigen inzicht besteden. Door dit wetsvoorstel krijgen steden de mogelijkheid zelf iets te doen aan de bereikbaarheid en de leefbaarheid.

 

LH v??r mogelijkheid tolheffing

 

Leefbaar Hilversum vindt dat we alle mogelijkheden die er zijn moeten aangrijpen om de leefbaarheid van onze stad te verbeteren. Daarom zullen wij het college verzoeken om de verschillende initiatieven die in diverse gemeenten zijn ontwikkeld te bestuderen om te bekijken of een lokale tolheffing op doorgaand verkeer voor Hilversum soelaas kan bieden. Daarnaast willen wij dat de gemeente Hilversum haar steun betuigt aan het wetsvoorstel voor een Tolwet. Wij zullen het college vragen deze steunbetuiging over te brengen aan de Tweede Kamer.

 

Karen Heerschop

Verkiezingsprogramma