welkom op leefbaarhilversum.nl

Actueel

Een duurzaam parkeerbeleid? (deel 2 van 4)

Regelmatig houden we jullie op de hoogte over onderwerpen waar Leefbaar Hilversum zich voor inzet. Het betreffen onderwerpen die iedereen aangaan en voor iedereen belangrijk zijn. Vandaag een stuk over het duurzame parkeerbeleid:

Een duurzaam parkeerbeleid? (deel 2 van 4)

Weinig aspecten in gemeentelijk mobiliteitsbeleid roepen zoveel discussie en weerstand op als parkeren. Bij parkeren zijn dan ook vaak verschillende en soms tegenstrijdige belangen in het geding en lokale bestuurders moeten zoeken naar een dikwijls moeilijk evenwicht tussen de wensen van de inwoners, de bezoekers, de ondernemers, …. Zo wil het stadsbestuur bijvoorbeeld het centrum leefbaar en bereikbaar houden door een rem te zetten op het aantal auto’s, maar bewoners en bezoekers willen graag hun wagen kwijt in het centrum van de stad.
Zo wil een projectontwikkelaar bijvoorbeeld zeer graag investeren in een nieuw winkelcentrum, maar enkel onder voorwaarde dat de gemeente zorgt voor een vlotte toegankelijkheid met de wagen en voldoende parkeeraanbod.

Leefbaar Hilversum stelt voor om een gemeentelijk duurzaam parkeerbeleid als een belangrijke pijler naar voren te schuiven. In een op te stellen mobiliteitsconvenant waarin het ‘gemeentelijk duurzaam parkeerbeleid’ is opgenomen, wordt in de nieuwe opzet het principe van “stand still” verlaten en ingeruild voor een duurzaam parkeerbeleid. De filosofie van deze wijziging is dat het parkeerbeleid onderdeel is van een duurzaam mobiliteitsbeleid. De term “stand still” is puur op parkeren gericht. In een duurzaam parkeerbeleid streeft men naar het beperken van ongewenst autogebruik (dus ook parkeergebruik) en het stimuleren van het te voet gaan, fietsen en openbaarvervoergebruik.

Duurzaam parkeerbeleid verruimt echter het werkveld van parkeerbeleid en ondersteunt de investeringspolitiek in fietsvoorzieningen en openbaar vervoer.

In de nieuwe generatie mobiliteitsplannen die Leefbaar Hilversum voorstelt zal parkeerbeleid een belangrijk onderdeel zijn.

 

Verkiezingsprogramma