welkom op leefbaarhilversum.nl

Actueel

Terug naar overzicht

Een cultuurzaal in de vroegere Campinafabriek. En bovendien nog ruimte voor verschillende ateliers. De uitslag van de prijsvraag die Dudok Wonen had uitgeschreven ligt helemaal in het verlengde van de creatieve impuls die Leefbaar Hilversum vorig jaar organiseerde. Vorig jaar maart deden wij al een oproep om Campina een creatieve bestemming te geven.

Wij zijn vooral blij dat de uitkomst van onze debatten precies overeenkomt met de ideeën van de deelnemers aan de prijsvraag. Ons streven naar een Huis voor de Kunsten is hiermee echter niet van de baan, daarvoor is de culturele invullen van de Campinafabriek niet compleet genoeg. LH vindt dat zo'n Huis voor de Kunsten ook plek moet kunnen bieden aan bijvoorbeeld een muziekschool. De nieuwe plannen voor de vroegere melkfabriek vormen echter een prima aanzet voor ons idee van een Huis voor de Kunsten.

In de oude fabriek bewaard gebleven glas-in-lood

Er kan in de Raad geen bestemmingsplan voorbij komen, of LH hamert erop dat er atelierruimtes moeten komen. Daarom steunen we het idee om van oude koelcellen van de melkfabriek ateliers en studio's te maken. Het is de Stichting Magdelena wel toevertrouwd om dat project te coördineren.

Wij hebben ook meteen een werkbaar idee voor de nieuwe plek die nodig is voor het Grafisch Atelier. Dat kan een goede plaats krijgen als Theater Achterom naar de melkfabriek verhuist.

NIEUW THEATER ACHTEROM

De oude melkfabriek is een prachtige locatie voor een nieuw theater. Het aloude Theater Achterom is er hard aan toe en heeft met een steeds weer verrassende programmering bewezen de voormalige huishoudschool te zijn ontgroeid. Ook wij hebben Peter van Hulst, directeur ontwikkeling van Dudok Wonen, de suggestie aan de hand gedaan om in de Campinafabriek plaats in te ruimen voor een theaterzaal. Hij had alleen wat bedenkingen in verband met de parkeerproblemen in de wijk Over 't Spoor. Maar hij heeft natuurlijk ook gezien dat de kelder van de oude fabriek, waar de melkwagens vroeger inreden, heel goed als parkeerkelder kan worden ingericht.

 

GRAFISCH ATELIER NAAR OUD ACHTEROM

Wanneer Theater Achterom na de verhuizing naar het Campinagebouw leeg komt, is er aan de Eemnesserweg ruimte vrij voor een andere culturele bestemming. De oude theaterruimte is volgens Leefbaar Hilversum een zeer geschikte plek voor het Grafisch Atelier. Nu is dat nog aan de markt gevestigd, in het oude gebouw dat aan de bioscoop vastzit. Maar door de herinrichting van de markt zal dat van die plaats moeten verdwijnen. Het Grafisch Atelier moet natuurlijk behouden blijven. Met zijn zeldzame drukpersen is het belangrijk voor cultuureducatie. Hele schoolklassen kunnen er zien hoe men op de ambachtelijke wijze litho's drukt. Ook in dit opzicht snijdt het mes dus aan twee kanten.

PRIJSWINNAARS: GEFELICITEERD

LH feliciteert de prijswinnaars van harte, vooral met hun inzicht in wat niet alleen leuk, maar vooral verstandig voor Hilversum is. Van een dergelijke herbestemming van ons industrieel erfgoed gaan we nog veel plezier beleven. Het is een goed teken dat wethouder Eric Boog alvast positief heeft gereageerd op de uitslag van de prijsvraag.

Niet alleen de wijk Over 't Spoor, heel Hilversum krijgt een enorme creatieve impuls dankzij deze creatieve meedenkers.

Daar drinken wij graag een glaasje karnemelk op!

 

 

Dick Klees

Verkiezingsprogramma