welkom op leefbaarhilversum.nl

Actueel

Terug naar overzicht

Het college heeft woensdag 23 januari uitgangspunten voor het ontwikkelen van Langgewenst aan de commissie Stad voorgelegd. Leefbaar Hilversum was positief over de manier waarop het aangepakt gaat worden.

 

 De Hilversumse markt

 

Het college heeft naast zijn eigen uitgangspunten een groot aantal aanvullende punten en wensen van diverse belangengroepen opgenomen. Omdat dat nogal wat tegenstrijdige uitgangspunten oplevert, worden er verschillende modellen ontwikkeld, waaruit de gemeenteraad en de inwoners van Hilversum kunnen kiezen.

 

LH is voorstander van een open, levendig stadsplein met voldoende parkeergelegenheid. Alleen met voldoende parkeergelegenheid kan de Hilversumse markt haar regiofunctie waarmaken. Het college wil nogmaals onderzoeken of naast de parkeergarage voor bewoners een openbare parkeergarage mogelijk is. Onderzoeken uit het verleden toonden aan dat een dergelijke parkeergarage onrendabel is. Om die reden is er tot nu toe van afgezien. Leefbaar Hilversum was blij verrast dat de wethouder een actueel onderzoek voorstelt. Wij zijn altijd voorstander geweest van een openbare ondergrondse parkeergarage. Maar tegelijkertijd zijn wij bang dat ook nieuw onderzoek uitwijst dat de kosten te hoog zijn ten opzichte van de opbrengsten. En worden wij niet blij gemaakt met een dode mus?

 

Leefbaar Hilversum-woordvoerster Karen Heerschop vroeg dan ook of het college bereid was die parkeergarage te betalen uit de post ?Investeringen in de stad? die het college bij de begroting heeft ingesteld. Volgens wethouder Hammer zou dat een mogelijkheid kunnen zijn. Ook de PvdA en het CDA hebben wel oren naar een openbare garage. De SP werd daar erg zenuwachtig van. ?We zouden niet meer investeren in stenen maar in de sociale infrastructuur!? riep fractievoorzitter John van Otterloo uit. En ???n garage per week is genoeg? verwijzend naar de parkeergarage onder de Zuiderkerk, waarmee de SP schoorvoetend akkoord was gegaan. De SP stemde dan ook tegen de uitgangspunten, omdat zij sowieso tegen een openbare parkeergarage is.

 

Leefbaar Hilversum gaf de wethouder ook nog de suggestie mee om naar de oversteek van de Groest naar de markt te kijken. Misschien dat daar een voetgangerstunneltje of iets dergelijks mogelijk is, zodat op woensdag en zaterdag de voetgangers gemakkelijker kunnen oversteken en het autoverkeer niet tot aan de Beatrixtunnel vaststaat. Ook andere partijen vonden dat een goede suggestie. Misschien is er een combinatie te maken met de parkeergarage.

 

Al met al denken wij dat met deze uitgangspunten het college op de goede weg is. Maar natuurlijk zullen wij het hele proces kritisch blijven volgen.

Verkiezingsprogramma