welkom op leefbaarhilversum.nl

Actueel

Terug naar overzicht
Fijnstof is natuurlijk ook een groot probleem voor de bewoners van de Diependaalselaan. Deze week sprak de raad over de second opinion die bewoners van de Johannes Geradtsweg samen met de gemeente hebben laten uitvoeren over eerder opgestelde milieuonderzoeken (lees hier over onze nog altijd actuele vooruitziende blik).
 
LH wees erop dat het rapport over de Johan Geradtsweg ging, maar dat het probleem van fijnstof natuurlijk ook de bewoners van de Diependaalselaan aangaat.
 
TOENEMENDE GEZONDHEIDSRISICO'S
Het IBP zorgt voor een betere doorstroming van het verkeer en dus voor minder uitstoot van fijnstof per auto op de korte termijn. Maar omdat het aantal auto's de komende jaren alleen maar zal toenemen, zullen ook de gezondheidsrisico's toenemen; het meest voor de inwoners van de Johan Geradtsweg en de Diependaalselaan, maar uiteindelijk voor alle Hilversummers.
 
Tijdens de behandeling van onze motie in mei 2007 hebben we het college al gevraagd om na te gaan of tolheffing voor sluipverkeer mogelijk is (klik hier). De wethouder was toen tamelijk afhoudend. Hij wilde de regionale aanpak en landelijke wetgeving afwachten. Wij konden ons niet voorstellen dat hij na de alarmerende second opinion nog zo passief zou reageren.
 
LH VRAAG OM CONCRETE MAATREGELEN
  1. Laat de meetapparatuur ook PM 2,5 meten, zodat we in Hilversum weten waar we aan toe zijn als de nieuwe grenswaarden bekend zijn;
  2. Onderzoek wat de mogelijkheden van (Europese) subsidies zijn;
  3. Maak concrete plannen voor tolheffing voor sluipverkeer;
  4. Onderzoek de mogelijkheden van een alternatief tracé, want het is duidelijk dat de verkeerstoename niet over de bestaande wegen kan worden afgewikkeld.
Volgens het college zou meten van PM 2,5 technisch nog niet mogelijk zijn. Wel verklaarde de wethouder zich nu bereid om niet langer de landelijke wetgeving af te wachten, maar Hilversum een eigen koers te laten varen. De wethouder gaf aan het met LH eens te zijn dat de toename van het verkeer niet op de bestaande infrastructuur zou passen.
 
Daar waren we natuurlijk heel blij mee, alhoewel het teleurstellend blijft dat dit college tot op heden geen enkele concrete maatregel heeft genomen. De wethouder beloofde dat het college in oktober/november met een concrete voorstel zal komen.
 
Dat zou tijd worden.
Marianne Berenschot
 
 
Verkiezingsprogramma