welkom op leefbaarhilversum.nl

Actueel

Terug naar overzicht

En opnieuw zorgt dit college er voor dat er niet kan worden gebouwd in Hilversum. Nu verdwijnen de plannen voor de Diependaalselaan in de prullenbak. Het vorige college had in 2005 het besluit genomen om via een prijsvraag het gebied Diependaalselaan te laten ontwikkelen. Dat plan voorzag in minimaal 300 woningen waarvan minimaal 10% sociale huur en 25% goedkope koopwoningen tot € 230.000,-. Bovendien zouden de woningen geschikt moeten zijn voor doorstroming van één en tweepersoonshuishoudens, 55+ huishoudens  en starters. Prima toch?

Nee, vond dit college. En het heeft de plannen in de prullenbak gegooid. Waarom? Het komt er op neer dat de wethouder vond dat het college te weinig invloed had op de plannen. Een verbazingwekkend argument. Een externe jury – mensen die er echt verstand van hebben - had drie plannen geselecteerd die vervolgens aan de bevolking zouden worden gepresenteerd. Uiteindelijk zouden de Hilversummers dus een belangrijke stem hebben in het te kiezen plan. Maar nee, dit college wil een grotere vinger in de pap.

Ook beweert het college nu dat de huidige plannen zouden zijn ingehaald door strengere wetgeving. Onzin !!! Sterker nog, een van de deelnemende partijen had een procedure aangespannen tegen de prijsvraag, maar de rechter heeft tot in hoger beroep de gemeente Hilversum in het gelijk gesteld. Dat betekent dat we met de prijsvraag door mochten van de rechter!

Het is kwalijk dat op deze manier mensen zand in de ogen wordt gestrooid. De echte reden is dat dit college 37% sociale woningen wil en dus van het plan afwil.
Gevolg? Alwéér geen woningen voor Hilversum - wie weet voor hoelang niet gezien de kredietcrisis - maar wel jaren overleg en gemeenschapsgeld weggegooid.

Je zou toch denken dat een college dat het goed voor heeft met de woningzoekenden in Hilversum dat alleen maar zou doen als het echt niet anders zou kunnen, maar nee. Dit college voelt zich blijkbaar niet geroepen om zich als een betrouwbare overheid op te stellen.

Arm Hilversum.

Marianne Berenschot

Verkiezingsprogramma