welkom op leefbaarhilversum.nl

Actueel

Terug naar overzicht

De zorg in Hilversum; het blijft voorlopig een zorgenkindje. Het goede nieuws is dat wethouder Ketelaar heeft beloofd dat er niet bezuinigd zal worden op de WMO; die vrees hebben wij tijdens de zomernota uitgesproken. Daar gaf het college overigens zelf aanleiding toe door ergens in de stukken te reppen over € 250.000,- die zou worden bezuinigd. Nee, volgens deze wethouder was daar absoluut geen sprake van. 
 
GEEN WACHTLIJSTEN VOLGENS COLLEGE
Ook met onze twijfels over de wachtlijsten maakte zij korte metten: die zijn er niet! 'Niemand zal on hold komen als het om thuiszorg gaat' werd letterlijk gezegd.
Wij waren nogal beduusd van zoveel goed nieuws. De wethouder zal over zoiets belangrijks toch niet liegen? Dus zijn wij blij met deze mededelingen.

GEEN GEHEIMEN VOOR DE BURGERS
En het ziekenhuis? Tsja, het enige lichtpuntje dat wij zien is dat de wethouder haar plan voor een besloten bijeenkomst op maandag 23 februari intrekt.
Wat was het geval? Deze bijeenkomst zou achter gesloten deuren plaatsvinden; een heel slechte zaak, vonden wij, aangezien heel Hilversum zich zorgen maakt over de toekomst van onze zorg.
Gelukkig komt er nu een openbare bijeenkomst op dinsdag 24 februari en dat zou tijd worden!
 
 
ZIEKENHUIST GENEEST, COLLEGE MOET COMMUNICEREN
Leefbaar Hilversum heeft al vaker aangegeven dat het zeer slecht is voor het vertrouwen in de politiek dat geen openheid van zaken werd gegeven door het college. Een enkeling heeft gesteld dat het ziekenhuisbestuur onvoldoende verantwoording aflegt aan de Hilversummers. Maar het is de taak van het ziekenhuis om goede zorg te verlenen, de bewoners informeren is een taak van de gemeente.  
Het zou tijd worden dat er een informatiebijeenkomst plaatsvindt vanuit de gemeente. Dan moet je daar natuurlijk geen geheime bijeenkomst van maken, want dan is het net of er wat te verbergen valt en dat is niet zo.
Of misschien tóch?

Marianne Berenschot

Verkiezingsprogramma