welkom op leefbaarhilversum.nl

Actueel

Terug naar overzicht

In de Bethlehemkerk was eind maart een overweldigende belangstelling om naar de diverse meningen en feiten over de toekomst van Vliegveld Hilversum te komen luisteren. Maar ook om de eigen mening te geven. 

Het ging er af en toe fel aan toe, omdat de meningen van de diverse sprekers lijnrecht tegenover elkaar stonden. Zo sprak de voorzitter van Vliegveld Hilversum de lijst met 17 punten, die GroenLinks in een folder had verspreid, keihard tegen. Hij noemde het zelfs 'allemaal leugens'... Ook vond hij dat het accent niet moet liggen op 'het vliegveld' maar op het plan woningbouw Ter Sype. Want, vervolgde hij, omdat Loosdrecht/Wijdemeren vlakbij het vliegveld woningen wil neerzetten, moet het vliegveld zich op diverse fronten aanpassen en kan niet verder groeien.

VELE REDENEN TEGEN VERHARDE BAAN

Leefbaar Hilversum heeft zich altijd opgesteld tegen een verharde baan, omdat het veel meer geluidsoverlast geeft, de heide wordt aangetast en tot veel meer en veel zwaardere vliegtuigen zal leiden. Het voordeel van de grasbanen is dat er slechts vliegtuigen tot 2500 kg op mogen, een enkele uitzondering daargelaten. Ook is er een natuurlijke balans door het regenachtige klimaat. Als de baan te drassig is, mogen er namelijk geen vliegtuigen stijgen of landen, dus is er minder geluidsoverlast dan op een verharde baan.

WETHOUDERS IN DE TUIN UITGENODIGD

Hoewel de Gooi- en Eemlander op 13 maart berichtte dat de wethouders Neef van Wijdemeren en Roerig van Hilversum zeer positief gestemd zijn over het integrale nieuwbouwplan, lieten vele bewoners rond Vliegveld Hilversum toch een heel ander geluid horen. Bijna unaniem spraken zij zich erover uit dat het wel degelijk behoorlijk veel geluidsoverlast geeft in deze bestaande situatie. Laat staan als er een verharde baan zou komen. Diverse bewoners nodigden de voorzitter van Vliegveld Hilversum uit om op zondagmiddag eens in hun tuin te komen zitten en dan zelf de geluidsoverlast te ervaren. Het zijn vele vliegtuigen die per uur over de daken scheren, zo werd gezegd.

HARDE OPSTELLING TEGEN HARDE BAAN

Leefbaar Hilversum maakt zich zorgen over de kloof die er bestaat tussen de wethouders die positief zijn en de burgers die er helemaal niet gerust op zijn. Er wordt een aktiecomite/werkgroep gevormd door bewoners uit Hilversum-Zuid die zich hard gaan maken tegen de verharde baan. Het zal nog heel wat voeten in de aarde geven voor er een compromis kan komen. Leefbaar Hilversum zal zich inzetten voor de Hilversumse burgers, zodat zij met onverminderd woongenot in Hilversum-Zuid kunnen blijven wonen.

Mirjam Kooloos

Verkiezingsprogramma