welkom op leefbaarhilversum.nl

Actueel

Terug naar overzicht

De metafoor is mooi gekozen: een larf popt zich in en uit de cocon komt een prachtige vlinder. Zo zou het ideaal gesproken moeten gaan met mensen die de weg (en vaak het vertrouwen) in de maatschappij verloren hebben. Met intensieve hulp en goede begeleiding kunnen zij terugkeren in de samenleving.

Na ruim tien jaar noodopvang in Hilversum-Oost is de Cocon eind 2007 verhuisd naar de Bloemenbuurt. Dat ging niet gemakkelijk: een moeizaam tot stand gekomen convenant, drie wisselende PvdA wethouders, een longlist van ruim 80 locaties en een heilloze zoektocht naar een plek voor de passanten. Daar ligt namelijk de crux: twaalf plekken voor daklozen, vaak alcohol- en soms drugsverslaafd. De risicogroep die overlast veroorzaakt.

Afgelopen woensdag werd in de Discussie het raadsvoorstel van verantwoordelijk wethouder Landsaat besproken. Hij vroeg drie dingen:

  1. Instemming voor het afwijzen van de twee onderzochte locaties Vaartweg en Noordse Bosje;
  2. Voortzetting van de huidige procesgang;
  3. en het tot een minimum beperken van de kosten van procesbegeleiding.

AFSPRAAK IS AFSPRAAK

Het standpunt van LH is dat we het convenant moeten naleven. Afspraak is afspraak. Zoek naar een permanente locatie voor die risicogroep. Allereerst moet geconstateerd worden dat het met de overlast gelukkig wel meevalt. Dat blijkt uit de conceptnota die GroenLinks van de wethouder eiste. Enkele honderden gevallen van meestal verbale overlast (schreeuwen) en maar vier keer kwam het tot ingrijpen. Ook blijkt uit het rapport dat 85% (in 2008 86%) van de mensen erg gelukkig is met het wonen in de Bloemenbuurt.
Grootste irritaties zijn de parkeerproblemen en de verloedering van de buurt door slecht onderhoud. Geen Cocon-gerelateerde zaken dus.

GEMEENTE WERKT NIET MEE

Allemaal redenen om niet overhaast een andere geschikte, definitieve plek te zoeken, maar ook niet om achterover te leunen en na de verkiezingen van 3 maart een volgend college op te zadelen met dit probleem, zoals de PvdA wil: weer onderzoeken en afwegen. Nee, zeggen wij. Wethouder Landsaat kan het vastgelopen proces niet vlot trekken. Procesbegeleider Kitty Penninga windt er in haar brief aan college en raad geen doekjes om: zij stopt ermee omdat de gemeente wel van alles wil, maar niet meewerkt. Er is dus een zeer slechte relatie tussen wethouder en de andere partijen van het convenant. D66 stelde voor om hier iets aan te doen vanuit de raad: niet dat raadsleden de wijsheid in pacht hebben, maar wel een signaal dat het zo niet langer kan. Leefbaar Hilversum steunde dit idee van harte, net als de VVD. Helaas laten de andere partijen het afweten. De PvdA wil zo door blijven modderen en ‘aan het convenant sleutelen,’ SP, GroenLinks en CDA willen het convenant opzeggen en alles aan de Neuweg houden.

IS DAT NOU ZO MOEILIJK?

Wij kunnen ons de frustratie en wanhoop van de buurt goed voorstellen. Is er in heel Hilversum dan niet één plek? Leefbaar Hilversum heeft een grote sociale inborst. Iedereen heeft recht op een dak boven het hoofd en een goede maaltijd.
Het gaat hier wel om een groep die niet te corrigeren is tot maatschappelijk aanvaardbaar gedrag. Daarom alleen een eenvoudig onderkomen met een gemeenschappelijke ruimte voor eten en een tv, wat slaapkamertjes, een doucheruimte op een bedrijventerrein met weinig vertier en geen mogelijkheden tot overlast. Een portier/beveiligingsbeambte voor toezicht, twee begeleiders 's avonds en ’s ochtends. Geen gaarkeuken maar ‘tafeltje dekje’ en een ontbijt in de vorm van een zak boterhammen en een pakje melk, koffie, waterkoker en theezakjes. Houd het simpel. Is dat nou zo moeilijk? Dat moet toch kunnen? Wat vindt u?

Peter van Westing

Verkiezingsprogramma