welkom op leefbaarhilversum.nl

Actueel

Leefbaar Hilversum had de volgende inzet


Na de Nota van Uitgangspunten is het Masterplan de uitwerking van deze Nota. Het College drukt onder hoge druk dit Plan door. Leefbaar Hilversum is tegen dat  alsmaar doorduwen van dit Masterplan. “Bezint eer ge begint” zullen we maar zeggen!

De gemeente wordt eigenaar van een groot deel van de grond van de Rioolwaterzuiveringsinstallatie. Die verhuist naar een hoek van het terrein waar een nieuwe installatie zal worden gebouwd. De grond wordt na reiniging door de gemeente de komende jaren in kavels van gemiddeld zo’n 3000 m2 doorverkocht aan instellingen en particulieren. Het plan is om daar ca. 600 woningen te laten bouwen. De woningmarkt is m.i.v. 2008 ingezakt en zakt zoals verwacht nog verder in. De verkoopprijzen zijn sindsdien met minimaal 10 a 15% % gedaald en de daling zet door. Daardoor is de grondwaarde ook structureel aan het zakken.

Het is de komende jaren zeker niet de tijd om deze gemeentegrond te gaan verkopen. Dat moet  worden opgeschort tot de woningmarkt weer aantrekt. Dat kan wel  een paar jaar gaan duren. De grondexploitatie is namelijk nu niet kostendekkend. De Nota van Uitgangspunten heeft als hoofddoel een maximaal rendement. Dat doel wordt dus ook niet bereikt. We zijn hier bezig met een defensieve investering als gevolg van het eerder genomen besluit om deze verontreinigde grond te kopen. Of de kosten ooit worden gedekt door de grondopbrengsten is nu nog onwaarschijnlijk.

Op ons initiatief zijn alternatieve scenario’s uitgewerkt die allemaal leiden tot hogere verliezen dan de voorliggende grondexploitatie. Verder is er een Risico Analyse uitgewerkt die leidt tot een waarschijnlijk verlies van E. 6 mln. als gemiddelde saldo van alle mogelijke risico’s. Dit project begint dus al met een valse start.

Ook de risico’s van een grondsanering  die meer kan gaan kosten dan op basis van de nu geplande gemiddelde graafdiepte van ca. 1 meter zijn reëel. Dan worden de kosten voor de gemeente heel veel hoger. Niemand koopt verontreinigde grond. Leefbaar Hilversum wil geen nieuwe REGEV ellende die de gemeente vooral door de steeds weer erger tegenvallende grondsanering meer dan E. 22 mln. heeft gekost.

De marktrisico’s  in een nog steeds slechter wordende woningmarkt zijn groot. De bouwkosten nemen toe en de grondwaarden dalen. Waarom haast maken met de grondverkoop terwijl in de komende jaren dan meer opbrengst valt te behalen? Leefbaar Hilversum heeft steeds aangedrongen op opschorten van het kosten maken en van de grondverkopen tot betere tijden zijn aangebroken. D.w.z. opschorten  tot de  grondopbrengsten weer gaan stijgen. Dat kan nog wel enkele jaren duren.

De  in de Raad voorliggende Grondexploitatie was het meest onwaarschijnlijk t.o.v. de nieuwe scenario’s en gezien de Risico Analyse, en kon als erg onrealistisch niet door ons worden goedgekeurd.

Wij deden een beroep op vooral de coalitiepartijen en het College om mee te gaan met ons voorstel om het project voorlopig op te schorten. Dat wil concreet zeggen dat er naast de nu al onvermijdelijk geworden kosten (voor de baat uit) geen nieuwe verplichtingen zullen worden aangegaan. Dat scheelt ook aan rentekosten.

Voor wat betreft de grondverkopen was onze inzet ook: geen verplichtingen aangaan op grond van het huidige Memo Grondprijzen. Daar zit een berekeningsmethode in die in deze dalende markt nadelig uitwerkt voor de gemeente. Dat leidt tot nu nog te lage grondopbrengsten die de kosten, zoals we nu al wel redelijkerwijs weten, niet zullen gaan dekken. Dat zou erg onverstandig beleid zijn en dat moeten wij als Raad niet willens en wetens doorzetten.

De negatieve reactie van het College en van de coalitiepartijen op ons voorstel om het project voorlopig op te schorten tot betere tijden was teleurstellend. De trein rijdt dan nu met hogere snelheid mogelijk op dood spoor af.

Leefbaar Hilversum vond de Herziene Grondexploitatie 2013 ook het meest onwaarschijnlijke en het meest onrealistische scenario weergeven dat wij als Raad hebben gezien. Daarom gingen wij niet akkoord met de vaststelling daarvan. Het hoofddoel van de Nota van Uitgangspunten, een maximaal rendement, kan dus niet worden gehaald, integendeel, dat zit er nu niet in. Hilversum begint met een reële kans op flinke verliezen.

Het raadsvoorstel van het College werd, ondanks de oppositie van o.a. Leefbaar Hilversum, door de coalitiepartijen aangenomen.

De Rekenkamer heeft de Raad eerder geadviseerd om er vanaf de start van grote projecten meteen erg kritisch bovenop te zitten. Dat neemt Leefbaar Hilversum erg serieus. Het gaat om erg grote bedragen die Hilversum in deze tijden van bezuinigingen zeker niet kan missen. Er is in het verleden m.n. in het risicomanagement veel mis gegaan.

Wij zullen dit zeer riskante grondverkoopproject kritisch blijven volgen.

 

Henk Blok.

 

 

Verkiezingsprogramma