welkom op leefbaarhilversum.nl

Actueel

Terug naar overzicht
De Bethelkerk was deze week afgeladen met verontruste burgers die om en nabij de Diependaalselaan wonen. Wethouder Eric Boog en zijn ondersteuning, verkeerskundige Daniël Wolters, zetten hun plannen uiteen aan de hand van illustraties op een scherm. De reacties waren niet van de lucht...
 
De gedachte achter dit project is: doorstroming van het autoverkeer bevorderen om stilstand te voorkomen. Een mooie gedachte en een nobel streven, maar ten koste waarvan? Eén van de belangrijkste pijlers in dit ontwerp is dat er rekening wordt gehouden met toename van het autoverkeer in 2020. 'Is dit dan een auto-ontwerp?' vraagt een meneer zich af. 'Daar wordt alles wel omheen ontworpen', geeft Boog toe.
 
ZEBRAPADEN VERDWIJNEN
Volgens onderzoek zou één op de vier automobilisten volgens de wethouder niet voor het zebrapad stoppen. Dus besloot men de zebrapaden te laten verdwijnen, ook al omdat zebrapaden  de doorstroming van het autoverkeer zouden stagneren. Het idee is dat voetgangers tijdens een 'hiaat' moeten oversteken. Dat houdt in: oversteken zonder zebra of verkeerslicht op het moment dat er geen auto aankomt.
Maar hoe gaat dat tijdens spitsuren, tussen 8 en 9? En tussen 17 en 18 uur? Dan ontstaat pas een echt hiaat: er kan niet geregeld worden!
De deelnemers aan de bijeenkomst braken een lans voor de vele oudere bewoners die in de naburige flats en verzorgingshuizen wonen. Een hoog rollatorgehalte dus. Veilig kunnen oversteken is van groot belang om nog aan de maatschappij deel te nemen door zelf boodschappen e.d. te doen en sociale contacten te onderhouden

OUDEREN EN KINDEREN GEDUPEERD
Het weghalen van zebrapaden was een van de punten die veel discussie met zich mee brachten. Een zeer slechtziende heer vroeg of hij daarop een reactie mocht geven. 'Ik ben bijna blind en zonder zebrapaden kan ik niet deelnemen aan het verkeer. Zeker negen van de tien auto's stoppen voor mij. In plaats van zebrapaden komen er GOP's, ofwel geregelde oversteekplaatsen. Deze worden echter verderop geplaatst, waardoor de ouderen verder moeten lopen dan nu het geval is. Al met al zijn zij hier er niet blij mee.
Het zijn niet alleen de ouderen die hiertegen ageren zij krijgen ruime bijval van ouders met jonge kinderen die de nieuwe situatie zeer onveilig vinden. Een kind kan moeilijker inschatten of het veilig over kan steken tijdens een hiaat.
 
TOEZEGGING GENEGEERD
Een andere bewoner memoreerde dat enkele jaren geleden,
bij de presentatie van het integraal bereikbaarheidsplan IBP, door de toenmalige wethouder van Verkeer Karen Heerschop (LH) de toezegging is gedaan voor veilige oversteekbaarheid. De reactie van wethouder Boog (D66) was: 'Maar nú ben ik verantwoordelijk en ik probeer een evenwicht te bereiken tussen doorstroming en oversteekbaarheid'.
Ook werd de mogelijkheid van een oversteektunnel te berde gebracht. Hierop waren geen positieve reacties: het creëert onveiligheid, zo vond men.
De politie wordt ook betrokken bij de ontwerpen om te beoordelen of de plannen een veilige situatie garanderen. De meeste burgers vinden echter dat hier een schijnveiligheid wordt voorgespiegeld.
Verder suggereerde een moeder om de Diependaalselaan onaantrekkelijk te maken voor het nachtelijk vrachtverkeer, door bv. flitsers te plaatsen.
 
VEILIGHEID MOET NOG AANGETOOND
Na een jaar komt er een evaluatie. Er is reeds financiële ruimte ingebouwd om indien nodig aanvullende maatregelen te kunnen nemen. Ook zal de fietsersbond hierbij aanwezig zijn om te beoordelen of het een fietsvriendelijke en veilige situatie is geworden. (Meer over veiligheid...)
 
Na een verhitte avond in de Bethelkerk kon ik op weg naar huis tenminste nog veilig oversteken op het zebrapad.
 
Mirjam Kooloos
Verkiezingsprogramma