welkom op leefbaarhilversum.nl

Actueel

Terug naar overzicht

Morgen, 15 september wordt Sociaal Pension De Cocon geopend.
Er is geen speciale openingsbijeenkomst. In plaats daarvan is van de ondertekening van het convenant een bijzondere gebeurtenis gemaakt. Bijna alle betrokken partijen waren daarbij aanwezig. De gemeenteraad niet, terwijl die - dat mag in alle bescheidenheid worden gezegd - een niet onbelangrijke rol heeft gespeeld bij het oplossen van de problemen tussen Bloemenbuurt, College en Cocon. Dat dit niet erg attent is tegenover de raadsleden bracht SP'er John van Otterloo in de Gooi- en Eemlander prima onder woorden. Wij hadden het althans niet beter kunnen doen.

John overspeelt zijn hand wel eens, hij mag dan als stoorzender soms een eerlijk debat in de weg hinderen... Maar dit mag ook wel eens worden gezegd: hij slaat hier de spijker op zijn kop. Hieronder zijn opiniestuk in de G&E van 13 september jl.

ONATTENT JEGENS DE RAAD

"Donderdag 11 september jl. is er blijkbaar een convenant afgesloten tussen allerlei partijen die betrokken zijn bij de nieuwe daklozenopvang op de Neuweg, De Cocon. Er is veel en stevig over gediscussieerd. Buurtbewoners voelden zich niet serieus genomen, waren bang voor de veiligheid van hun kinnderen en vonden de gekozen plek niet kunnen. Vele avonden aan raads- en commissievergaderingen zijn erin gaan zitten. Vele gesprekken met buurtbewoners en bezoeken aan de buurt, een documentaire van Zembla, een kansloze motie van wantrouwen tegen wethouder Ben Hammer, alles is uit de kast gehaald om elkaars gelijk en ongelijk te bewijzen. Afgelopen donderdag was dan ook een heuglijke dag. Partijen zijn met elkaar tot afspraken gekoomen. Natuurlijk ben ik ook blij dat er overeenstemming is, maar toch voel ik me een beetje treurig. Die middag om vijf over een ontving ik, en ik neem aan de rest van de raad ook, een mailtje van de wethouder waarin ik werd uitgenodigd om de ondertekening bij te wonen. Die ondertekening was diezelfde middag om 18.00 uur. Vijf uurtjes van tevoren is er blijkbaar iemand op het idee geekomen dat het misschien wel leuk is om ook de raadsleden op de hoogte te stellen. Ik ben daar een beetje teleurgesteld over.

Ook bij velen van ons heeft de kwestie tot slapeloze nachten geleid. Iedereen rond De Cocon wist ons altijd te vinden. Buurtbewoners stonden op de stoep, vaak kregen we mailtjes van bewoners met rapporten, foto's van hun kinderen, smeekbedes et cetera. Vele extra vergaderingen, bezoeken aan buurtbewoners en documentairemakers die bij mij aan de deur kwamen. Soms werd ik daarbij uitgemaakt voor rotte vis. Het hoort er allemaal bij. En al die andere raadsleden hebben zich ook enorm ingespannen. En dan komt vijf uur van tevoren iemand op het idee om ons ook te informeren dat er een convenant is. Ik heb net als de meeste raadsleden een baan. Ik kan niet even alles laten vallen. Maar ik hoop dat u het niet erg vindt dat als u mij de volgende keer belt, ik eerst nog even nadenk voor ik weer op de fiets spring om met u te komen praten."

John van Otterloo (SP-raadslid)

Nogmaals dank, John, dat je op deze wijze van je liet horen. Wij sluiten ons daar helemaal bij aan.

Verkiezingsprogramma